Skip to content

U Galeriji Laval Nugent otvorena druga samostalna izložba Dore Bakek / FOTO

Večeras je u Galeriji Laval Nugent otvorena druga samostalna izložba magistrice likovne pedagogije Dore Bakek. Većina radova predstavljenih na izložbi dio su diplomskog rada mlade akademske umjetnice, no izloženi su i radovi koji su prethodili diplomskom radu te radovi koji su nastali nakon diplome čime je ostvaren kontinuitet rada i istraživanja područja psihologije kroz medij grafike

01 Umjetnica Dora Bakek

foto galerija

Dora Bakek fascinirana ljudskim umom ulazi u područje psihologije, te likovnim putem interpretira dvostrukost uma rukovodeći se Freudovom podjelom psihe na svjesno, podsvjesno i nesvjesno. Vodeći se projektivnim tehnikama slavnih psihoanalitičara Sigmunda Freuda i Carla Gustava Junga, poznatim po uvriježenim teorijama o ustrojstvu psihe, Dora Bakek interpretira teze o dualnosti psihe putem vizualnih produkata koje stvara u grafici, svom primarnom mediju. Svojim vizualnim i umjetničkim propitkivanjem sadržaja onostranog, autorica navodi promatrača, ali i samu sebe, na rušenje postavljenih granica i shvaćanja u životu kroz poticanje nesvjesnih procesa, te istraživanje nagona, potreba, emocija i stavova koji se kriju duboko u nama, samo je potrebno pronaći pravi put do njih.

otvorena druga samostalna izložba Dore Bakek 18

Dora Bakek rođena je 1990. u Zagrebu. Nakon završene Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, upisuje studij likovne pedagogije, smjer grafika, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Diplomirala je 2013. godine s temom „Slike podsvjesnog i nesvjesnog“. Tijekom studija nagrađena je državnom stipendijom u kategoriji za nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija (2013.) te sveučilišnom stipendijom za izvrsnost (2012.), dok je u akademskoj godini 2012./2013. radila kao demonstrator za litografiju na Akademiji. Prvu samostalnu izložbu grafika imala je u Velikoj galeriji grada Zaboka 2015. godine. Sudjelovala je i na mnogim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, te u raznim kulturnim manifestacijama i likovnim radionicama. Dosadašnje umjetničko stvaralaštvo uglavnom bazira na tradicionalnoj grafici, no sve se češće upušta u eksperimentiranje i propitivanje granica same grafike, pretvarajući grafičke otiske u digitalni medij. Trenutno radi kao nastavnica likovne kulture u osnovnoj školi.

otvorena druga samostalna izložba Dore Bakek 1

Ovo je 40. izložba u organizaciji Galerije Laval Nugent i druga samostalna, ali prva u Zagrebu, izložba Dore Bakek.

See also  Izložba Tibora Turkalja i projekcija filmova o invaliditetu