Obrazovanje i osposobljavanje – sudjelovanje u mrežama

erasmus 3

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Sudjelovanje u programu Erasmus+

Programom Erasmus+ obuhvaćeno je pet glavnih područja obrazovanja i osposobljavanja, kao i područje mladih. VIše informacija o načinima sudjelovanja u svakom pojedinom području potražite na pripadajućim poveznicima:

Ciljevi programa Erasmus+

U svim područjima postoje srodni ciljevi: 

  • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
  • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
  • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
  • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
  • održivost rezultata nakon završetka projekta
  • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
  • veća EU dodana vrijednost.

Više informacija o programu Erasmus+

Više općenitih informacija o programu Erasmus+, kao i o cjelovitoj strukturi programa, potražite ovdje.

Sudjelovanje u mrežama i inicijativama (eTwinning, Euroguidance, Europass, Europska oznaka jezika)

Za više informacija o načinu sudjelovanju u mrežama i inicijativama potražite na pripadajućim poveznicama:

– eTwinning

– Euroguidance

– Europass

– Europska oznaka jezika