Skip to content

Mladi – Sudjelovanje u programu Erasmus+

erasmus 2

MLADI

Sudjelovanje u programu Erasmus+

Program Erasmus+ nudi financijsku potporu aktivnostima koje podupiru mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima, strateškim partnerstvima među organizacijama te aktivnostima koje doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu.  Više informacija o sudjelovanju u programu Erasmus+ potražite ovdje.

Youthpass

YOUTHPASS je instrument programa Mladi na djelu za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje postignuća u procesu neformalnog učenja za sve sudionike u projektima programa. Cilj mu je doprinijeti prepoznavanju neformalnog učenja i iskustava koja su stečena kroz sudjelovanje u projektima.Više informacija potražite ovdje

Aktivnosti transnacionalne suradnje

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) pružaju potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.Više informacija potražite ovdje.

SALTO Youth

SALTO Youth je resursni centar koji nudi praktične alate za rad s mladima. Više informacija potražite ovdje.