Skip to content

EK vijesti 10. lipnja 2016.

Deset mjera zbog bolje osposobljenosti Europljana

European Commission 1

Komisija je danas donijela novi Program sveobuhvatan za sve vještine u Europu. Svrhovitost Programa je građanima osigurati mogućnosti da razviju širi spektar vještina u ranoj dobi i iskoristit ljudski kapital Europe, ali i potaknuti zapošljivanje, konkurentnost i rast u Europi. Pritom se Programom poziva države članice i dionike nek poboljšaju kvalitetu vještina i usklade ih s potrebama na tržištu rada. Sedamdeset milijuna Europljana ima problema s čitanjem i pisanjem, a još ih više ima problema s računanjem i digitalnim vještinama. S druge strane mnoštvo Europljana, naročito visokokvalificiranih mladih ljudi obavlja poslove koji nisu u skladu s njihovim talentom i težnjama. Istodobno, 40 posto poslodavaca u Europi navodi da ne može pronaći zaposlenike s odgovarajućim vještinama za rast i inovacije. Povećanje razine osposobljenosti, promicanje transverznih vještina i pronalaženje boljih načina kod predviđanja potreba tržišta rada, među ostalim i na osnovu dijaloga s gospodarskim sektorom, zapravo su odlučujući čimbenici presudni za poboljšanje prilika za naprjedovanje u životu, kao i za podupiranje pravednog, uključivog i održivog rasta pa i pri razvoju povezanijeg društva. Kako bi pomogla da se riješe baš ti izazovi, Komisija će pokrenuti deset mjera pomoću kojih će vještine postati vidljivije čime će poboljšati njihovu prihvatljivost na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, od škola i sveučilišta do tržišta rada. Dodatne informacije dostupne su upriopćenju za medije i memorandumu. Informacije po pojedinim državma dostupne su ovdje. Konferencija za medije potpredsjednika Katainena i povjerenice Thyssen može se pogledati ovdje.

Klimatska politika: EU priprema brzu ratifikaciju Pariškog sporazuma

Europska komisija danas je predložila da Europska unija ratificira Pariški sporazum koji je prvi univerzalni (pravno obvezujući sporazum na svijetu) odnosi se na rješavanje problema klimatskih promjena. U skladu s okvirom za klimatsku i energetsku politiku do 2030., koji su čelnici EU-a dogovorili u listopadu 2014., Komisija tijekom sljedećih mjeseci planira predložiti zadatke državama članicama na području smanjenja emisija u sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom za trgovanje emisijama, kao što su promet, poljoprivreda i gradnja. Komisija će predložiti i integraciju korištenja zemljišta u okvir do 2030., ali i izradu komunikacije o niskougljičnoj mobilnosti. Tim prijedlozima Komisije i revizijom sustava za trgovanje emisijama ispunjavaju se preostale obveze EU-a u okviru Pariškog sporazuma. Ujedno ta su djelovanja sastavni dio naprjedne ambiciozne politike o klimi u okviru energetske unije. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i na web-mjestu o energetskoj uniji

See also  EK vijesti 4. travnja 2016.

Prava putnika u zračnom prometu: Komisija želi bolju provedbu propisa uoči sezone godišnjih odmora

Budući da će milijuni europskih građana tijekom ljeta uputiti se na godišnje odmore, Komisija poduzima mjere za bolju provedbu prava putnika u zračnom prometu u Europskoj uniji. Danas donesenim novim smjernicama pojasnit će se postojeća pravila i olakšati njihova primjena, što će donijeti koristi putnicima i tvtkama. To je još jedan od rezultata Strategije zrakoplovstva za Europu koju je Komisija donijela u prosincu 2015. kako bi ojačala konkurentnost europskog zračnog prometa i održala najviše standarde. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

Osamnaest država članica pristalo na razjašnjavanje pravila o imovinsko pravnim odnosima međunarodnih parova u Europi

Na jučerašnjem zasjedanju Vijeća ministara pravosuđa donesena je odluka o pojačanoj suradnji na pravilima koja se primjenjuju na imovinskopravne odnose međunarodnih bračnih parova ili registriranih partnerskih zajednica pa je postignut politički dogovor o dvije popratne provedbene uredbe. Tim će se uredbama utvrditi jasna pravila u slučaju razvoda ili smrti ali i ukinuti paralelni i potencijalno oprečni postupci u više država članica, koji se odnose, primjerice, na imovinu ili bankovne račune. Pravna situacija međunarodnih parova tako će biti jasnija. Zato jer 28 država članica nisu uspjele donijeti jednoglasnu odluku o prijedlozima koji su prvi put izneseni 2011., Komisija je u ožujku 2016. predložila pojačanu suradnju državama članicama koje su se željele pridružiti inicijativi. Dodatne informacije dostupne su ovdje

Komisija produljuje zaštitne mjere za sektor voća i povrća u EU-u

Europska komisija danas je službeno produljila zaštitne mjere za sektor voća i povrća u EU-u do kraja lipnja 2017. Zaštitne mjere uvedene su 2014. kao odgovor na rusku zabranu uvoza voća i povrća iz EU-a, a već su produljene prošle godine. Mjerama se želi smanjiti tržišni pritisak vezan uz voće i povrće koje se prije izvozilo u Rusiju. 

Financijska stabilnost: nova pravila EU-a o središnjem poravnanju za ugovore o kreditnim izvedenicama denominirane u određenim europskim valutama

See also  Priča o hrvatskoj birokraciji

Europska komisija danas je donijela nova pravila kojima se propisuje da se određeni ugovori o OTC kreditnim izvedenicama denominirani u određenim europskim valutama – točnije u norveškim krunama (NOK), poljskim zlotima (PLN) i švedskim krunama (SEK) – moraju poravnavati posredstvom središnje druge ugovorne strane (CCP). 

Europski tjedan održive energije 2016. – potrošači u žarištu energetske tranzicije

Europski tjedan održive energije 2016. vraća se u Bruxelles, u kojemu se od 14. do 16. lipnja održava konferencija o energetskoj politici. Svake godine to zbivanje organiziraju Europska komisija i Izvršna agencija za male i srednje velike tvrtke  kako bi potaknule raspravu o čistoj, sigurnoj i učinkovitoj energiji. Naglasak ovogodišnje rasprave na konferenciji je kako će se potrošačima omogućiti preuzimanje aktivne uloge u energetskoj tranziciji i uspostavi energetske unije.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

Kalendar Tjedne aktivnosti povjerenikâ