Skip to content

EK vijesti 7. lipnja 2016.

Komisija predstavlja novi partnerski okvir o migracijama: pojačanom suradnjom s trećim državama do boljeg upravljanja migracijama

European Commission 1

Danas poslijepodne na sastanku u Strasbourgu, Kolegij povjerenika trebao bi predstavit novi plan koji bi trebao rezultatirat mobilizirajućim djelovanjem usmjerenim na partnerski okvir i resurse EU-a u vanjskom radu pri upravljanju migracijama. U sklopu tog okvira EU teži sklapanju prilagođenih partnerstava s najbitnijim državama podrijetla i tranzita, pritom koristiti sve politike i instrumente koji su na raspolaganju za postizanje konkretnih rezultata. Prioriteti su spašavanje života na moru, povećanje broja povrataka, omogućivanje migrantima i izbjeglicama da ostanu bliže svojim domovima, gledajući dugoročno potpomaganje razvoja trećih država zbog otklanjanja temeljnih uzroka nezakonite migracije. Doprinosi država članica u tim partnerstvima (diplomatski, tehnički i financijski) od ključnog su značaja kod postizanja rezultata. U 15:30 sati bit će objavljenipriopćenje za medijememorandum i informativni članak

Provedba Europskog migracijskog programa: Komisija predstavlja Akcijski plan o integraciji i reformira sustav plave karte za visokokvalificirane radnike iz trećih država

Europska komisija danas bi trebala donijeti Akcijski plan kojim će pružiti podršku državama članicama pri integraciji državljana trećih država i njihovih gospodarskih ali i društvenih doprinosa EU-u, uz prijedloge reforme zakonodavnog pravila o visokokvalificiranim migrantima koji u EU dolaze raditi, i koji europskim tvrtkama pruža podršku u privlačenju kvalificiranih i talentiranih radnika iz čitavog svijeta. Te su inicijative nastavak obveza iznesenih u političkim smjernicama Junckerove Komisije, u kojima je zakonita migracija definirana kao jedan od prioriteta Komisije. Bit će objavljeni priopćenje za medijememorandum ali i informativni članci o Akcijskom planu o integraciji i prijedlogu reforme sustava plave karte

Komisija o budućoj globalnoj strategiji EU-a o vanjskoj i sigurnosnoj politici

Europska komisija ponovno danas daje svoj doprinos aktualnom savjetovanju o budućoj globalnoj strategiji o vanjskoj i sigurnosnoj politici koju visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije Federica Mogherini priprema na zahtjev iznesen na zasjedanju Europskog vijeća u lipnju 2015. Nakon opsežnog savjetovanja kojim su obuhvaćene i druge institucije Europske unije, države članice i vanjskopolitička zajednica, društva građana i javnost, visoka predstavnica finalizirat će strategiju sa svrhom njezinog predstavljanja tijekom sljedećih nekoliko tjedana, u skladu sa zahtjevom Europskog vijeća. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Komisija objavila Izvješće o konvergenciji za 2016.

U danas objavljenom Izvješću o konvergenciji za 2016. ocjenjuje se napredak država članica zbog spremnosti za uvođenje eura. Ovogodišnjim izvješćem obuhvaćeno je sedam država članica koje imaju zakonsku obvezu uvesti euro: Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska. Izvješće se zasniva na konvergencijskim kriterijima, koji se kadkad nazivaju i „kriterijima iz Maastrichta”, a navedeni su u članku 140. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Ti kriteriji obuhvaćaju stabilnost cijena, zdrave javne financije, stabilnost deviznog tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa. Ocjenjuje se i usklađenost nacionalnog zakonodavstva s propisima ekonomske i monetarne unije (EMU). Države članice obuhvaćene izvješćem postigle su napredak u konvergenciji, ali trenutno nijedna od njih ne ispunjava sve uvjete za uvođenje eura. Objavljeni su priopćenje za medije i memorandum

EUROSTAT: BDP u europodručju veći za 0,6 posto, a u području EU28 za 0,5 posto; promjena od +1,7 posto odnosno +1,8 posto u usporedbi s prvim tromjesečjem 2015.

U usporedbi s prethodnim tromjesečjem u prvom tromjesečju 2016. godine desezonirani BDP u europodručju (EA19) povećao se za 0,6 posto, a u području EU28 za 0,5 posto, pokazuje procjena koju je objavio Eurostat, statistički ured Europske unije. U četvrtom tromjesečju 2015. BDP se povećao za 0,4 posto odnosno 0,5 posto. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji