EK vijesti 6. lipnja 2016.

Komisija donijela pojednostavila prijedloge poboljšanih pravila o sigurnosti putničkih brodova

European Commission 1

Komisija je danas donijela više zakonodavnih pojednostavnjenih prijedloga poboljšanog sigurnosnog okvira za brodove koji obavljaju prijevoz putnika u vodama EU-a. Novi su prijedlozi rezultat do sad stečenog iskustva, uz ostalo i iz nesreća kao i tehnologijskog napretka. Novim će se pravilima, na primjer, nadležnim tijelima u hitnom slučaju odmah omogućiti pristup relevantnim podacima kako bi se omogućila djelotvornija provedba operacija traganja i spašavanja. Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc izjavila je: „Ponuditi putnicima u svim oblicima prijevoza najviše sigurnosne standarde jedan je od mojih glavnih prioriteta. Predloženim ažuriranjem zakonodavstva namjeravamo poboljšati sigurnost pojašnjavanjem pravila i najboljim mogućim iskorištavanjem najnovijih tehnologijskih dostignuća. Predlažemo i ukidanje nekih nepotrebnih i skupih zahtjeva. Ovo je definitivno bolja regulativa na djelu.“ Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Energetska unija: države Sjevernog mora dogovorile tješnju energetsku suradnju

Države iz regije Sjevernog mora, uključujući Belgiju, Dansku, Francusku, Njemačku, Irsku, Luksemburg, Nizozemsku, Norvešku i Švedsku, danas su dogovorile daljnje jačanje svoje energetske suradnje. Svrha je stvoriti dobre uvjete za razvoj postrojenja za iskorištavanje energije vjetra na moru kako bi se u državama Sjevernog mora zajamčila održiva, sigurna i pristupačna opskrba energijom. Političkom deklaracijom i akcijskim planom koje je danas potpisalo devet ministara, potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič i povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete pridonijet će se i izgradnji poveznica u opskrbi električnom energijom koje još uvijek nedostaju ali i omogućiti širenje trgovine energijom i daljnja integracija energetskih tržišta. Jačanjem regijske suradnje pridonijet će se smanjenju emisija stakleničkih plinova i povećati sigurnosti opskrbe u regiji. To su i najbitniji zadatci energetske unije. Potpredsjednik Maroš Šefčovič izjavio je: „Današnja deklaracija bitan je korak u smjeru ostvarenja energetske unije kojom će se ispuniti obveze vezane uz klimu koje smo preuzeli prošle godine u Parizu. Tijesna regijska suradnja i objedinjavanje izvora energije bit će od ključnog značaj pri iskorištavanju potpunog potencijala resursa u Sjevernom moru uz najmanje moguće troškove.“ Povjerenik Arias Cañete izjavio je: „Danas svjedočimo prekretnici u suradnji u regiji Sjevernog mora. Sad imamo konkretan akcijski plan koji će donijeti rezultate. Strategijom će se pojačati međupovezivanje i kapacitet za obnovljive izvore energije, pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena i povećati sigurnost opskrbe energijom, a baš to su središnji zadatci energetske unije.“ Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

EUROSTAT: integracija migranata na tržištu rada EU-a 2015. – stopa aktivnosti državljana trećih država manja nego državljana iz država izvjestiteljica, uz veću stopu nezaposlenosti i manju stopu zaposlenosti

U Europskoj uniji 2015. udio gospodarski aktivnih osoba (zaposlenih i nezaposlenih) iznosio je neznatno manje od 70 posto za državljane trećih država u dobi od 20 do 64 godine (69,8 posto), dok je stopa aktivnosti državljana iz države izvjestiteljice bila veća od 77 posto (77,3 posto). Sličan je obrazac zabilježen u većini država članica EU-a. Točnije rečeno, državljani trećih država u dobi od 20 do 64 godine bili su suočeni sa znatno većom stopom nezaposlenosti i manjom stopom zaposlenosti nego državljani države izvjestiteljice. Slika je vrlo različita kad se situacija analizira na tržištu rada uspoređivanjem državljana iz države izvjestiteljice i državljana drugih država članica EU-a. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji