EK vijesti 30.svibnja 2016.

Transparentnije i uravnoteženije zastupanje interesa: Komisija donosi nova pravila za stručne skupine

Komisija je danas donijela nova pravila koja će poslužiti kod odabira stručnih savjetodavnih skupina koje pružaju vanjska stručna znanja kao pomoć pri donošenju politika. Odlukom se utvrđuje jedinstven skup pravila i načela kojima je svrha povećati transparentnost, izbjegavati sukob interesa i jamčiti uravnoteženo zastupanje interesa. Nova su pravila obvezujuća za sve službe Komisije. Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Pri izradi propisa i politika potrebna nam je pomoć vanjskih stručnjaka. Građani s pravom očekuju da ta pomoć bude transparentna i uravnotežena. Zahvaljujući danas donesenim mjerama Komisija će na raspolaganju imati znanje vrhunskih stručnjaka, pritom će moći spriječiti moguće sukobe interesa i preuzeti odgovornost prema javnosti. Današnja odluka nastavlja se na uspješno provedeno savjetovanje sa zastupnicima u Europskom parlamentu, europskim ombudsmanom i predstavnicima udruga građana koji su ključni partneri pri osiguravanju transparentnog pristupa donošenju politika EU-a. Time je učinjen još jedan korak naprijed u nastojanju da se promijeni način na koji se donose odluke u ‘Bruxellesu’.“ Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i u Odluci Komisije, njezinim prilozima i Komunikaciji.

Program EU-a za gradove: doprinos europskih gradova donošenju politika u EU-u

Komisija danas sudjeluje na neformalnom sastanku 28 ministara zaduženih za pitanja gradova koji se održava u Amsterdamu. Sastanku na temu programa EU-a za gradove nazoče predstavnici drugih europskih institucija i europskih gradova. Svrha današnjeg sastanka je podržati tzv. Amsterdamski pakt kojim je uspostavljen program EU-a za gradove i iznesena njegova ključna načela. U središtu programa EU-a za gradove razvoj je 12 partnerstava o do sad prepoznatim gradskim izazovima, kao što su socijalna uključenost migranata, kvaliteta zraka, siromaštvo u gradovima i cjenovno pristupačan smještaj. Tim će se partnerstvima gradovima, državama članicama, europskim institucijama ali i dionicima, npr. nevladinim udrugama i poslovnim partnerima, omogućiti ravnopravna suradnja na pronalaženju zajedničkih načina poboljšanja gradskih područja u Europskoj uniji. Objavljeni su priopćenje za medije i infografika o glavnim značajkama programa za gradove. U Amsterdamu u 15.50 održava se konferencija za medije na kojoj sudjeluje nizozemski ministar unutarnjih poslova Ronald Plasterk, predsjednik Odbora regija Marku Markkula i povjerenica za regijsku politiku Corina Creţu, a može se uživo pratiti ovdje.

EUROSTAT: program EU-a za gradove – 70 posto stanovnika gradova u dobi od 20 do 64 zaposleno – gotovo četvrtina u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti

U gradovima živi velik postotak stanovnika Europske unije u dobi od 20 do 64 godina koji se mogu smatrati izvorom rješenjem nagomilanih gospodarskih, društvenih i ekoloških izazova današnjice. Sedamdeset posto stanovnika gradova u EU-u u dobi od 20 do 64 godine zaposleno je. Opasnost od siromaštva ili socijalne isključenosti pogađa približno 24 posto svih stanovnika gradova.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

European Commission 1