Skip to content

Mata CROata u dubrovačkoj galeriji Sebastian od 3. lipnja

Dubrovnik se priprema za ljeto. Kamene pjesme Mate CROate postavljaju se u galeriji Sebastian

portret Mata CROata

Između grube kamene krhotine i finog traga vrsnog klesara, u ritmu zanosa vjetrom, plovidbom i morem, nižu se kamene pjesme mladog umjetnika Mate CROate

foto galerija

Poneka kamena pjesma pravi je haiku. Tek tanka krhka prozračna crta u prostoru. Radikalni minimum izjednačen s uskličnikom. Kao da umjetnik klikče vjetru i plovidbi; otisnuti se na pućinu! Otkriti novi svijet! Znak je to, kameni, znatiželje i radosti. Hrabrosti i poleta. Sve to i još puno više u jednom jednostavnom, tankom i lagano povinutom kamenom jedru.

Druga je kamena pjesma glasan udar kreativnih snaga; one izlomljene, primarne, iskrene. Ispovijedne o gruboj okamini vode, prašine, minerala, čega li sve? Stoji tako ogoljena, uspravljena u okruženju ljepote umjenikova oblikovna traga ručnog i tehničko-tehnološkog alata, sve prema srcu i unutarnjem nahođenju. Slučaj pretvoren u namjeru, kaos u red. Prirodno i neprirodno tvore veličanstvenu ravnotežu. Znak pomirenih suprotnosti.

I nižu se dalje druge i drugačije kamene pjesme Mate CROate. U jednoj preslaguje jedra, u drugoj naginje brod, u trećoj se more razbija o palubu i preslikava na nabreklim jedrima u svojoj nemirnoj titravoj mreži.

Iz kamenih se skulptura Mate CROate razliježu pjesničke misli, budi ljubav za more i kamen, u svakom se radu otkriva moguća priča, a opet, moderna je to suzdržana i apstrahirana likovna misao i postmoderna skulpturalna sloboda.

Poznavatelje kamena, njegovih zadatosti i ograničenja, zadivljuje lakoća obrade koja se osjeća u radovima Mate CROate. Postao je on mag-umjetnik koji udahnjuje život kamenu, igra se s njim poput djeteta neopterećeno, oprostoruje svoje misaone i osjetilne skice direktno u kamenu; voli ga, raduje mu se, gladi ga, lomi, urezuje, prošupljuje, polira, promišlja i razriješava kiparske zadatke koje si postavlja o obliku, statici, ravnoteži, ritmu, volumenu, prožimanju prostora, dematerijalizaciji, iluziji….

Upleo je Mata CROata u znak i svjetlo i tamu, užad i jarbole, tkaninu i pjenu, vjetar, more i plovidbu, Adriu i Mediteran. Gdjekad stvara strogi red, gdjekat pušta na volju mitskom Kairosu da ga povede. A Muze, te antičke pokroviteljice umjetnosti i ljepote, sklone Mediterancima i onima koji ga se dotiču motivom, oblijeću mladog umjetnika, potiču ga, i eto, nove svježine, eto nam, nove izložbe Matine…

Branka Hlevnjak

Mata CROata 2

Mata CROata – Spoj zanata, umjetnosti, radnog iskustva i neiscrpne mašte u rukopisno prepoznatljivm skulpturama oprostorenog reljefa u kamenu

Mata CROata (Mate Turić) – završio srednju klesarsku školu za klesarskog tehničara u Pučišćima na Braču. Završio vojni rok u vojarni Samobor. Restaurirao zagrebačku katedralu. Završio ALU u Širokom Brijegu 2014. godine i stekao zvanje magistra kiparstva i profesora likovne kulture, diplomirao u kamenu. U stalnoj je pratnji profesionalne kritičarke Branke Hlevnjak. Izlagao je na preko 20 samostalnih izložbi u kamenu. Stvorio je rukopisno prepoznatljive skulpture u kamenu zahvaljujući svojem orginalnom prorezu koji najčešće prolazi kroz cijelu skulpturu na drugu stranu. Najčešće izrađuje skulpture u reljefu, oprostoruje ih, ističući jaki simbolizam, što je danas svjetski populizam. Ponajviše se bavi izradom unikatnih kamenih jedara. Branka Hlevnjak osobno ga je javno proglasila mladim umjetnikom 2015. godine. Portal Akademija Art prestavio ga je: ,,skulpture Mate CROate izgledaju kao da ih je radio nekad davni čuveni kipar koji je bio ispred svog vremena“. Član HDLU-a Zagreb. Artists on globe mu je dodjelio nagradu najbolji mladi umjetnik 2015. godine. Izlagao u Zagrebu, Vrbovcu, Širokom Brijegu, Splitu, Dugom Selu, Dubrovniku… Branka Hlevnjak: ,,Mata CROata toliko je orginalan, da je stvorio vlastitu abecedu kamenih jedrenjaka“. ,,Koristi temu jedrenjaka kao neiscrpnu maštu.“ ,,Mata CROata je toliko orginalan, da nema prethodnika u Hrvatskoj s kim bi ga usporedili za ovo što radi.“ Mata CROata

Mata CROata 1

Mata CROata 4