Skip to content

Komisija je ažurirala pravila o audiovizualnim djelatnostima EU-a

Komisija je danas predložila provedbu usvojenih pravila o audiovizualnim djelatnostima EU, zbog stvaranja pravednijeg okoliša za sve kod promicanja europskih filmova, zaštite djece i boljeg rješavanja problema kod govora mržnje. Ovaj prijedlog pokazuje nov pristup internetskim platformama koji se bavi izazovima u raznim područjima

Kao dio svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija je danas predstavila ažuriranu Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama – zajednička pravila kojima se gotovo u slijedećih 30 godina reguliraju audiovizualni mediji ali i jamči kulturska različitost kao i slobodan promet sadržaja u EU-u. Gledatelji danas više ne gledaju videosadržaje samo na svojim televizijskim kanalima, već sve češće i putem videousluga na zahtjev (kao što su Netflix i MUBI) i platformi za dijeljenje videosadržaja (kao što su YouTube i Dailymotion). Stoga Komisija želi uravnotežiti pravila koja se danas primjenjuju na tradicijske radiotelevizijske kuće, pružatelje videousluga na zahtjev i platforme za dijeljenje videosadržaja, poglavito kad je riječ o zaštiti djece. Revidiranom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama naglašava se i promicanje europske kulturske raznolikosti i osigurana je neovisnost regulatornih tijela audiovizualnih djelatnosti, a radiotelevizijskim kućama daje se veća fleksibilnost u oglašavanju.

Taj prijedlog odražava novi pristup Komisije u pogledu internetskih platformi, kao što su e-trgovine, tražilice, platni sustavi, društveni mediji i web-mjesta za dijeljenje videa i drugih sadržaja. Od pokretanja Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u svibnju 2015. Komisija je provela sveobuhvatnu procjenu društvene i gospodarske uloge tih novih sudionika. Danas je Komisija zaključila kako ne bi bilo primjereno primjenjivati „isti pristup za sve”, jer potrošači ne bi mogli iskoristiti sve ponuđene mogućnosti, jer pravilima ne bi se prikladno odgovorilo na izazove koje nude različite vrste internetskih platformi. Na temelju toga, Komisija će u svakom području u kojem može djelovati, od telekomunikacija do autorskih prava, nastojati dugoročno rješavati probleme za sve sudionike na tržištu.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: „Želim da internetske platforme, audiovizualni i kreativni sektor budu pokretači digitalnoga gospodarstva, da ih ne sputavaju nepotrebna pravila. Njima treba sigurnost ovodobnog i poštenog pravnog okvira, a mi im je danas pružamo. To znači da se ne će mijenjati postojeća pravila koja funkcioniraju, primjerice pravila koja se odnose na odgovornost pružatelja internetskih usluga. To znači i deregulaciju tamo gdje je to nužno u tradicijskim sektorima kao što je radiotelevizija i proširenje pojedinih odgovornosti na platforme i druge digitalne sudionike zbog bolje zaštite korisnika pri ostvarivanju ravnopravnosti.”

See also  Vivo X24 Pro - prvi pogled!

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger rekao je: „Možda se promijenio način na koji gledamo TV ili videosadržaje, ali naše se vrjednote ne mijenjaju. S pomoću novih pravila ojačat ćemo pluralizam medija i neovisnost regulatornih tijela audiovizualnih djelatnosti, pa poticanju mržnje ne će biti mjesta na platformama za dijeljenje videosadržaja. Na internetskim platformama želimo osigurati i ravnopravnost, odgovorno ponašanje, povjerenje i pravednost, a današnjom se komunikacijom utvrđuje ta naša vizija.”

Medijski okvir za 21. stoljeće

Na temelju ocjene Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama iz 2010. Komisija predlaže:

 • Platforme za odgovorno dijeljenje videosadržaja. Platforme koje organiziraju i označuju veliku količinu videa morat će maloljetnike zaštititi od štetnih sadržaja (pornografija i nasilje), a sve građane od poticanja mržnje. Detaljne mjere uključuju provjeru dobi, sustave roditeljskog nadzora te mehanizme kojima korisnici prijavljuju i označuju štetan sadržaj. Kako bi te mjere bile dugotrajne i učinkovite, Komisija će sve platforme za dijeljenje videosadržaja pozvati u Savez za bolju zaštitu maloljetnika na internetu, kako bi se pripremio kodeks ponašanja za to područje. Umjesto oslanjanja na samoregulaciju nacionalni regulatori audiovizualnih djelatnosti imat će ovlasti za provedbu pravila, ipak ovisnu o nacionalnom zakonodavstvu što će moći dovesti i do novčane kazne.

 • Snažniju ulogu regulatora audiovizualnih djelatnosti. Nova će Direktiva zajamčiti da regulatorna tijela od sad budu istinski neovisna o vladama i industriji, najbolje obavljaju svoju dužnost – osigurat će da audiovizualni mediji djeluju u interesu gledatelja. Uloga Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) u kojoj je svih 28 nacionalnih regulatora audiovizualnih djelatnosti, bit će utvrđena zakonodavstvom EU-a. ERGA će ocjenjivati koregulatorne kodekse ponašanja i savjetovati Europsku Komisiju.

 • Jačanje europske kreativnosti. Europske televizijske kuće trenutačno ulažu oko 20 % svojih prihoda u izvorni sadržaj, a pružatelji usluga na zahtjev manje od 1 %. Komisija želi da televizijske kuće nadalje polovinu doba zastupljenih objavljivanja dodjeljuju europskim djelima, a obvezat će i pružatelje usluga na zahtjev da u svojem katalogu europskim sadržajima osiguraju udio od najmanje 20 %. Prijedlogom se dodatno objašnjava kako države članice mogu od pružatelja usluga na zahtjev u svojoj državi zatražiti da financijski podupru europska djela.

 • Veću fleksibilnost televizijama. Gledatelji kojima smeta previše televizijskih reklama mogu prijeći na internetsku ponudu bez reklama kakve nije bilo prije deset godina. Revidirana pravila za audiovizualne djelatnosti odgovor su na tu i druge nove okolnosti. Revidirana Direktiva daje radiotelevizijskim kućama veću fleksibilnost u odnosu na odabir trenutka emitiranja reklama – ostaje ukupno ograničenje od 20 % doba emitiranja (od 7 do 23 sata), ali umjesto sadašnjih 12 minuta po satu, radiotelevizije mogu slobodnije birati kad će tijekom dana emitirati reklame. Radiotelevizijama i pružateljima usluga na zahtjev pružit će se i veća fleksibilnost pri upotrebi plasmana proizvoda i sponzorstva, kako bi gledatelji ipak bili informirani.

See also  EK vijesti 6. rujna 2016.

Od tih se raznih mjera očekuje pozitivan gospodarski učinak za pružatelje medijskih usluga (naročito od radiotelevizije) kao i povećanje njihova kapaciteta za ulaganje u audiovizualni sadržaj. To je bitno za konkurentnost audiovizualne industrije EU-a.

Internetske platforme: mogućnosti i izazovi za Europu

 

Internetske platforme vrlo su bitne za inovacije i razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta. Revolucijom u pristupu informacijama one su bolje i učinkovitije povezale kupce i prodavače. Potrebno je na razini EU-a stvoriti uvjete za privlačenje, zadržavanje i rast inovatora za nove internetske platforme.

Komisija je osmislila svrhovit pristup koji je zasnovan na načelima naročito zbog rješavanja problema koje su prijavili sudionici u javnoj raspravi tijekom Komisijine jednogodišnje ocjene platformi (vidi pitanja i odgovori). Kako bi osigurala fleksibilnost i ažurnost toga pristupa, Komisija će poduprijeti napore industrije i dionika oko samoregulacije i koregulacije. Obuhvaćena su sljedeća područja djelovanja:

 • Usporediva pravila za usporedive digitalne usluge. Za usporedive digitalne usluge trebala bi vrjediti ista ili slična pravila (ako je to moguće), Komisija bi trebala smanjiti područje i opseg djelovanja postojeće regulative. Komisija će ta načela primjenjivati u tekućim pregledima telekomunikacijskog zakonodavstva EU-a i Direktive o e-privatnosti, na primjer pri razmatranju treba li pravila o povjerljivosti primjenjivati na pružatelje internetskih komunikacijskih usluga kao na tradicijske telekomunikacijske tvrtke.

 • Obveza je internetskih platformi da se ponašaju odgovorno. Postojeći sustav odgovornosti posrednika utvrđen Direktivom o e-trgovini trebalo bi zadržati. Specifični će se problemi rješavati svrhovitim instrumentima kao što su propisi o audiovizualnim djelatnostima i propisi o autorskom pravu (priopćenje za tisak) ili dobrovoljnim jačanjem napora industrije.

  Na primjer, Komisija u intenzivnoj suradnji s velikim internetskim platformama priprema kodeks ponašanja za borbu protiv govora mržnje na internetu, a rezultat će predstaviti za koji tjedan.

 • Prjekogranična suradnja u primjeni propisa zajamčit će platformama ispunjavanje svojih obveza u pogledu prava potrošača (primjerice), neka jasno označe sponzorirane rezultate pretraživanja (priopćenje za tisak). Komisija će poticati i industriju da se dobrovoljno više angažira u borbi protiv loših praksi na internetu, kao što su lažne ili obmanjujuće ocjene proizvoda. Komisija će poticati i internetske platforme da prepoznaju različite vrste sigurne elektroničke identifikacije (eID) koji nude jednaka jamstva kao i njihovi sustavi EID-a.

 • Otvorena tržišta za gospodarstvo zasnovana su na podatcima. Inicijativom za slobodan protok podataka predviđenom za kraj 2016. olakšat će se prjelaz i prenosivost podataka između različitih internetskih platformi i računalstva u oblaku.

 • Pravedno poslovno okruženje kojim se potiču inovacije. Komisija će provjeriti činjenice o pitanjima što su ih u javnoj raspravi postavila poduzeća i dobavljači koji izravno komuniciraju s platformama. Na primjer, riječ je o pitanjima kao što su nepošteni uvjeti, osobito za pristup važnim bazama podataka, problem pristupa tržištu i opća netransparentnost. Na temelju toga Komisija će do proljeća 2017. utvrditi jesu li u tom području potrebne dodatne mjere EU-a.

See also  EK vijesti 26. listopada 2016.

Komisija će uskoro u europskom programu za ekonomiju suradnje dati smjernice o primjenjivom zakonodavstvu EU-a i preporuke državama članicama.

Kontekst

Te nove inicijative u okviru Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta predstavljene su danas zajedno s paketom kojim se želi potaknuti e-trgovina u EU-u (priopćenje za tisak).

Današnje mjere rezultat su prikupljenih inicijativa za digitalizaciju europske industrije (priopćenje za tisak), prijedloga o autorskom pravu (priopćenje za tisak) i digitalnim ugovorima (priopćenje za tisak) kao i nacrta odluke o koordinaciji spektra (priopćenje za tisak). Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta obuhvaća 16 ključnih inicijativa koje će biti predstavljene do kraja ove godine.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o internetskim platformama i o audiovizualnim pravilima EU-a

Dokumenti koji su danas doneseni:

Prijedlog revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama

Komunikacija o internetskim platformama i jedinstvenom digitalnom tržištu

Radni dokument službi o internetskim platformama i jedinstvenom digitalnom tržištu

U društvenim medijima

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

IP/16/1873

European Commission 1