Skip to content

EK vijesti 25.5.2016.

Jedinstveno digitalno tržište: Komisija propisala obvezujuće mjere na području e-trgovine za audiovizualne medije i internetske platforme

Europska komisija danas je napravila bitan iskorak k jedinstvenom digitalnom tržištu, prijedlogom trodijelnog plana jačanja e-trgovine kojima rješava probleme kod uskraćivanja prava pristupanja na osnovu zemljopodručne lokacije, pojeftinjenjem prjekogranične dostave paketa, ali i i jačanjupovjerenja potrošača i djelotvornijoj zaštiti njihovih prava. Izim toga, Komisija je predložila dopunu audiovizualnih propisa zbog stvaranja poštenijeg okruženja za sve dionike, promicanja europskih filmova, zaštite djece te učinkovitijeg suzbijanja govora mržnje. Komisija je predstavila i novi pristup internetskim platformama. Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Vrlo često građani nemaju pravo pristupa najboljim ponudama pri kupnji na internetu ili odustanu od prjekogranične kupnje zbog previsoke cijene dostave ili zato što nisu sigurni kako ostvariti svoja prava u slučaju nepravilnosti. Želimo riješiti probleme zbog kojih potrošači i tvrtke mogu potpuno iskoristiti mogućnosti kupnje i prodaje proizvoda i usluga na internetu. Želimo da internetske platforme, audiovizualni i kreativni sektori budu pokretači digitalne ekonomije, umjesto da ih opterećujemo nepotrebnim pravilima. Potrebna im je ovodobno sigurno i pravedno pravno okruženje i to je ono što im danas nudimo. Priopćenje za medije o paketu o e-trgovini dostupno je ovdje (na svim jezicima EU-a) zajedno s videozapisom pitanjima i odgovorima. Priopćenje za medije o Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama te o političkim smjernicama o internetskim platformama dostupno je ovdje.

Dovršetak prve revizije programa u okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) za Grčku: Postignut dogovor Euroskupine

Današnjim dogovorom Euroskupine postignut je višestruk napredak. Njime je omogućena isplata drugog obroka programa ESM u iznosu od 10,3 milijarde EUR, kao i mjere za oprost duga koje će se postupno provoditi. Ali prije svega, dogovor će poslužiti kao osnova za stvaranje preduvjeta za obnovu povjerenja, što je ključni element za trajni ekonomski oporavak Grčke. Na kraju je i uprava MMF-a potvrdila svoju namjeru kojom će Izvršnom odboru MMF-a predložiti neka do kraja godine odobri financijski aranžman kojim će se poduprijeti provedba dogovorenih fiskalnih i strukturskih reformi u Grčkoj. Detalji dogovora navedeni su u izjavi. Povjerenik Moscovici sudjelovao je na završnoj konferenciji za novinare. Njegova uvodna izjava dostupna je ovdje.

See also  EK vijesti 6. rujna 2016.

Plan ulaganja za Europu: EU s 525 milijuna funti podupire gradnju nove vjetroelektrane u Škotskoj

Europska investicijska banka odobrila je 525 milijuna funti za gradnju nove vjetroelektrane Beatrice 14 km od obalnog područja Caithness u blizini Wicka na sjeveroistoku Škotske. Transakcija ima potporu Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), središnjeg elementa Plana ulaganja za Europu. Vjetro elektrana Beatrice s 86 turbina proizvodit će do 588 MW obnovljive električne energije koji pokrivaju potrebe za električnom energijom u više od 475 000 kućanstava i očekuje se da će početi s radom 2019. 

Četrdeset godina ulaganja za bolju vodu za kupanje u Europi

Izvješću o vodi za kupanje za 2016., koje su danas objavili Komisija i Europska agencija za okoliš, vide se vrijedni rezultati ostvareni na temelju zakonodavstva i godina ulaganja u infrastrukturu otpadnih voda i drugih mjera za smanjenje onečišćenja. U njemu se navodi da se kvaliteta vode za kupanje tijekom vremena stalno povećavala pa danas do 96 % nadziranih kupališta u EU-u ispunjava minimalne standarde kvalitete vode, a više od 90 % njih u osam država članica ima odličnu kvalitetu. Izvješće ocjenjuje kvalitetu vode za kupanje kroz uzorke na više od 21 000 morskih i slatkovodnih kupališta. Udio kupališta na kojima je kvaliteta vode ocijenjena nezadovoljavajućom ocjenom pao je 2015. na svega 1,6 %. Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Kvaliteta vode na 96 % europskih kupališta je prihvatljiva, a u 84 % izvrsna.  To je rezultat 40 godina ulaganja u kvalitetu vode i infrastrukturu otpadnih voda ali i učinkovitosti zakonodavstva EU-a. To je ujedno i dokaz da naš visoko razvijeni gospodarski prostor može stvoriti jednako visoke standarde zaštite okoliša. Priopćenje za medije dostupno je na stranicama EEA-e.  

Usporedba četvrtog tromjesečja 2015. s trećim tromjesečjem. 2015 – 18 % nezaposlenih u EU pronašlo posao

Od svih osoba u Europskoj uniji (EU) koje su bile nezaposlene u prvom tromjesečju 2015., njih 64,0 posto (12,5 milijuna osoba) ostalo je nezaposleno i u četvrtom tromjesečju 2015., dok ih je 17,7 posto (3,5 milijun) počelo raditi, a 18,4 posto (3,6 milijuna) prešlo u ekonomsku neaktivnost.

See also  EK vijesti 7. travnja 2016.

European Commission 1