William Sanders Fanning – crteži, skice, krokiji, karikature, prilog za biografiju / 90 FOTO

Pogledajte 90 fotografija autora Gorana Vranića s otvorenja izložbe američkog umjetnika Fanninga koja se održava u Muzuju Mimara

Muzej Mimara William Sanders Fanning foto Goran Vranić 41

foto galerijaPogledajte galeriju 90 foto autora Gorana Vranića

Izložba u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja
Muzej Mimara, Zagreb

Slaven Perović: William Sanders Fanning (1887. –1964.)
Crteži, skice, krokiji, karikature, prilog za biografiju
od 18. svibnja 2016. godine (u 19 sati) do 1. srpnja 2016. godine.

Muzej Mimara William Sanders Fanning foto Goran Vranić 61

William „Bill“ Sanders Fanning rođen je u Detroitu 10. svibnja 1887. i umro u istome gradu 15. prosinca 1964. godine. Bio je slikar, dizajner, arhitekt, ilustrator i crtač. Učio je kod Johna P. Wickera (1860.–1931.) u School of Fine Arts u Detroitu, zatim na University of Michigan u Detroitu i kod Othona Friesza (1879.–1949.) i Jeana Marchanda (1882.–1940.) na Académie moderne u Parizu. Studirao je arhitekturu na University of Michigan. Izlagao je na Art Institute of Chicago, Detroit Institute of Art i kod Detroit Independentsa. Bio je članom American Artists’ Congress (AAC) i Detroit Artists Union i kako je izlagao na Salons of America i kod Society of Independent Artistsdent Artists.

Fanning je kao umjetnik dvadesetipet godina radio za Detroit Free Press. Počevši karijeru već 1905. godine i nastavivši dva i pol desetljeća kao novinski umjetnik, Fanning je cijelo vrijeme, više ili manje tajno, stvarao i lijepu umjetnost. Aktovi, ljudski likovi, likovi u krajoliku i krajolici, bili su mu omiljene teme. Nacrtao je mnoge portrete (uključujući i one nekolicine urednika i novinara Free Pressa). Na njegovim djelima vidi se utjecaj francuskoga slikarstva fin-de-sièclea, i američke Ash Can School. Umro je 1964. godine u 77. godini života i za sobom ostavio preko dvije tisuće akvarela, ulja na platnu i crteža od kojih većina nikada nije bila javno izložena.

Fanning je izvrstan crtač. Spontan, brz i vrlo plodan. Očito je osjećao potrebu neprestano bilježiti trenutke života kroz koji se kretao, dokumentirajući značajno i teško razdoblje kroz koje je svijet prošao u prvoj polovini XX. stoljeća. Putovao je svijetom, Latinskom Amerikom, Sjedinjenim državama i Francuskom. Prolazio je kroz različite faze, surađujući s mladim kršćanima iz YCMA-e, da bi kasnije objavljivao u komunističkim glasilima. Koliko je držao do crteža govori nam činjenica da je i male crteže, krokije ili skice čuvao jednako pomno kao i sasvim dovršene.

Izloženi crteži čuvaju se u hrvatskoj privatnoj zbirci, što je rijetkost jer kod nas nema američkih autora nazočnih u javnim zbirkama, a za pretpostaviti je da su u privatnima rijetki. Preseljeni iz američkog kulturnog krajolika u europski, prenijeli su doživljaj umjetnika jednoga mentaliteta u potpuno drugačije podneblje. Umjetnika koji je, osim što je osobno i bukvalno sudjelovao u stvaranju urbanog krajolika Detroita u Projektnom birou arhitekta Alberta Kahna, stvorio djelo kojim nam je dao uvid u život Amerike u usponu i život grada koji se, ako bi poželio vidjeti svoje sretno razdoblje, danas može jedino osvrnuti.

Slaven Perović: William Sanders Fanning (1887-1964). Drawings, drafts, sketches, caricatures, a contribution to the biography

William ‘Bill’ Sanders Fanning was born in Detroit on May 10, 1887, and died in the same city on December 15, 1964. He was painter, designer, illustrator and draughtsman. He studied under John P. Wicker (1860-1931) in the School of Fine Arts in Detroit, and then at the University of Michigan in Detroit, as well as later with Othon Friesz (1879-1949) and Jean Marchand (1882-1940) at the Académie moderne in Paris. He exhibited at the Art Institute of Chicago, the Detroit Institute of Art and with the Detroit Independents. Fanning was a member of the American Artists’ Congress and the Detroit Artists’ Union, and that he exhibited at the Salons of America and at the Society of Independent Artists.

Fanning was a staff artist with the Detroit Free Press for 25 years. Beginning as early as 1905, and continuing through his two and a half decades as a newspaper artist, Fanning carried on a more or less secret career as a fine artist. Nude and costumed human figures, figures in landscape and pure landscape were his favoured subjects. He also produced many portrait drawings (including those of several Free Press editors and writers). His work was inspired by fin-de-siècle French painting and by the American ash-can school. He died in 1964 at the age of 77 years, leaving behind over 2,000 watercolours, oils and drawings, most of which were never publicly exhibited.

Fanning is an excellent draughtsman. He is spontaneous, rapid and very prolific. He felt the need constantly to record the moments of the life in which he moved, documenting the fraught and important period through which the world was passing in the first half of the 20th century. He travelled the world, Latin America, USA and in Europe. He went through various phases, working with the young Christians of the YMCA, but later published work in communist papers. What kind of store he set by the drawing can be seen from the fact that he kept little drawings or sketches as carefully as those that were completely finished.

The drawings exhibited in Mimara Museum are kept in Croatian private collection , what is rare because there are no American artists in our public collections, and perhaps it can be assumed that they are rare in private collections as well. Translated from the American cultural landscape to the European, they have conveyed the experience of an artist of one mentality to a very different clime. An artist who, as well as having personally and literally taken part in the creation of the urban landscape in the architectural firm Albert Kahn Associates, he also created a work in which he gave us an insight into the life of America on the rise and the life of a city that, to see a period of happiness, can only look back. Muzej Mimara

Muzej Mimara William Sanders Fanning foto Goran Vranić 69