10 ključnih promjena koje su obvezne za duhanske proizvode pri prodaju na tržištu u EU

European Commission 1

1. Veći i obvezni piktogrami sa zdravstvenim upozorenjima

Grafičkim dizjnom propisana zdravstvena upozorenja s fotografijama, tekstom i informacijama o prestanku pušenja prekrivat će 65 % prednjeg i stražnjeg dijela pakiranja cigareta i duhana za motanje (**). Prikazujući socijalne i zdravstvene učinke pušenja, upozorenja su osmišljena kako bi ljude odvratila od pušenja ili ih potaknula na prestanak pušenja. Upozorenja su grupirana u tri skupine, koje će se rotirati na godišnjoj osnovi, kako bi se osiguralo da imaju što dulji učinak. Dizajn upozorenja na pakiranjima cigareta i duhana za motanje utvrđen je u Provedbenoj uredbi Komisije. Vidi simulirani izgled novih pakiranja cigareta.

2. Zabrana cigareta i duhana za motanje sa svojstvenim aromama

Cigarete i duhan za motanje više ne smiju imati svojstvene arome poput mentola, vanilije ili bombona kojima se prikriva okus i miris duhana (***). Za proizvode s više od 3 % tržišnog udjela (npr. mentol) zabrana će se primjenjivati od 2020.

Utvrđen je postupak za određivanje ima li određeni duhanski proizvod svojstvenu aromu, a uspostavit će se i nezavisno savjetodavno tijelo koje će Komisiji i državama članicama pružati pomoć u tom pogledu.

3. Zamjena oznaka o katranu, nikotinu i ugljičnom monoksidu

Oznake o katranu, nikotinu i ugljičnom monoksidu na paketićima cigareta i duhana za motanje zamijenit će slikovito informirajuća uopzorenja kojim se potrošače informira kako (Duhanski dim sadrži više od 70 tvari koje dokazano uzrokuju rak.). Istraživanja su pokazala da je oznaka o katranu, nikotinu i ugljičnom monoksidu zavaravajuća za potrošače, jer ih drži u uvjerenju kako su pojedini proizvodi manje rizični za zdravlje od drugih. Nova slikovito informirajuća obavijest pokazljivo će ukazivati na posljedice pušenja koje štetno utječu na zdravlje.

4. Zabrana promidžbenih ili zavaravajućih pakiranja

Pakiranja cigareta moraju biti kockastog oblika kako bi se osigurala vidljivost kombiniranih zdravstvenih upozorenja. Tanka i druga nepravilno oblikovana pakiranja više ne će biti dopuštena. Bit će zabranjena sva pakiranja koja sadrže manje od 20 cigareta. Stoga će pakiranja s 10 cigareta koja su naročito primamljiva mlađim dobnim skupinama s ograničenom kupovnom moći, potpuno nestati s tržišta (^).

Nisu dopuštene promidžbene i/ili zavaravajuće značajke ili elementi na duhanskim pakiranjima. Navođenje pozitivnih učinaka na životni stil, okusa ili arome, posebnih ponuda kao i tvrdnji da je određeni proizvod manje štetan od drugoga ili da ima bolju biorazgradljivost ili druge okolišne prednosti ne će više bit moguć.

5. Obvezno elektroničko izvješćivanje o sastojcima

Zbog prikupljanja više informacija o sastojcima koje sadrže duhanski proizvodi kao i njihovim učincima na zdravlje i ovisnost, proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda od sad trebaju izvješćivati o sastojcima u svim proizvodima koje stave na tržište EU-a s pomoćustandardiziranog elektroničkog formata. Na pojedine često upotrebljavane tvari za koje postoje prve naznake da pridonose toksičnosti i ovisnosti ili dovode do svojstvenih aroma u cigaretama i duhanu za motanje primjenjivat će se vrlo detaljan i zahtjevan nadzor u pogledu izvješćivanja.

6. Zahtjevi u pogledu sigurnosti i kvalitete za e-cigarete

Direktivom o duhanskim proizvodima e-cigarete se ne zabranjuju. Vidi ovaj tekst za razrješavanje dilema u pogledu toga što će se točno promijeniti. Umjesto toga, prvi put se uvode određeni zahtjevi u pogledu sigurnosti i kvalitete za e-cigarete koje sadrže nikotin. Kao prvo, s obzirom na to kako je nikotin toksična tvar, navedenom se direktivom određuju maksimalne koncentracije nikotina i maksimalni obujam uložaka, spremnika i spremnika za tekući nikotin. E-cigarete trebale bi biti takve da djeca njima ne mogu rukovati i ne smije ih se moći neovlašteno mijenjati pa ni imati mehanizam kojim se omogućuje ponovno punjenje bez curenja zbog zaštite potrošača. Sastojci e-cigarete moraju biti visoke čistoće, a e-cigarete trebale bi oslobađati jednaku količinu nikotina pri udisajima jednake jačine i trajanja.

7. Pravila o pakiranju i označivanju za e-cigarete

Zdravstvena upozorenja za e-cigarete kojima se potrošače informira da e-cigarete sadrže nikotin i da ih nepušači ne bi trebali upotrebljavati, postala su obvezna.

Pakiranja moraju imati istaknut popis svih sastojaka koje proizvod sadrži, informacije o količini nikotina kojeg sadrži, letak s uputama za uporabu i informacije o negativnim učincima, rizičnim skupinama, ovisnosti i toksičnosti.

Promidžbeni elementi na pakiranjima e-cigareta nisu dopušteni, a prekogranično oglašavanje i promidžba e-cigareta zabranjeni su.

8. Praćenje napretka i izvješćivanje u pogledu e-cigareta

Zapravo e-cigarete razmjerno su nov proizvod o kojem istraživanja tek počinju davati rezultate, a navedenom direktivom utvrđuju su zahtjevi u pogledu praćenja i izvješćivanja za proizvođače i uvoznike, države članice i Komisiju:

  • proizvođači e-cigareta moraju izvješćivati države članice o svim proizvodima koje stavljaju na tržište ali i podnositi im godišnja izvješća o obujmu prodaje, preferencijama potrošača i trendovima

  • tijela država članica pratit će tržište u potrazi za dokazima da e-cigarete dovode do ovisnosti o nikotinu ili do potrošnje duhana, poglavito među mladima i nepušačima

  • Komisija će izim toga, Europskom parlamentu i Vijeću predstavit napredak povezan s e-cigaretama u izvješću o provedbi koje treba podnijeti nakon petogodišnjeg razdoblja.

9. Mogućnost zabrane prjekogranične prodaje na daljinu

Države članice EU-a mogu zabraniti prjekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda, koja potrošačima (uključujući i vrlo mlade ljude) omogućuje pristup proizvodima koji nisu u skladu s navedenom direktivom. Ako država članica EU-a odluči iskoristiti tu mogućnost, odgovarajuća maloprodajna mjesta ne smiju dostavljati svoje proizvode potrošačima koji se nalaze u toj državi članici. Čak i ako država članica ne zabrani takvu prodaju, maloprodajna mjesta moraju se prijaviti nadležnim tijelima, i to u državi u kojoj se nalaze i u državi u kojoj namjeravaju prodavati svoje proizvode.

10. Mjere borbe protiv nezakonite trgovine

Među novim mjerama koje su namijenjene u borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uspostavit će se sustav praćenja i sljedivosti nezakonitih proizvoda na razini EU-a za potrebe zakonitog nabavnog lanca kao sigurnosna značajka koja se sastoji od vidljivih i nevidljivih elemenata (npr. hologrami) koja bi tijelima za provedbu zakona, nacionalnim tijelima i potrošačima trebala pomoći da jasno identificiraju nezakonite proizvode.

Te će se mjere uvesti 2019. u pogledu cigareta i duhana za motanje, a 2024. u pogledu duhanskih proizvoda koji nisu cigarete i duhan za motanje.

Dodatne informacije

Politika EU-a o pušenju

Duhanski proizvodi EU-a

Preispitivanje Direktive EU-a o duhanskim proizvodima

Infografika

Pitanja i odgovori: Nova pravila za duhanske proizvode

(*) Iako se pravila primjenjuju na sve proizvode proizvedene od danas nadalje, države članice mogu proizvođačima omogućiti prodaju starih zaliha tijekom dodatnih 12 mjeseci.

(**) Direktivom o duhanskim proizvodima (članak 24.) predviđeno je da države članice mogu uvesti i strože mjere (npr. generičko pakiranje), pod uvjetom da su te mjere razmjerne i opravdane u smislu zaštite javnog zdravlja.

(***) Ostali proizvodi, kao što su cigare, cigarillosi i duhan za žvakanje (snus), izuzeti su od te zabrane.

(^) Proizvodi stavljeni na tržište prije 20. svibnja 2016. nadalje će se moći prodavati u EU-u do 2017.

IP/16/1762

European Commission 1