Skip to content

EK vijesti 19. svibnja 2016.

Komisija donijela prvo izvješće o ostvarenom napretku boreći se protiv trgovanja ljudima

Komisija je danas izvjestila o napretku inaporima koje poduzima boreći se protiv trgovanja ljudima. U izvješću su izneseni trendovi ali i izazovi na koje nailazi pri suzbijanju trgovanja ljudima, pregledno je prikazan ostvareni napredak pa su istaknuti ključni izazovi koje EU i države članice trebaju smatrati prioritetom. Unatoč ostvarenom napretku, države članice EU-a trebaju se učinkovitije boriti protiv trgovanja ljudima. Koordinatorica EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima MyriaVassiliadoudodala je: „Donošenjem Direktive EU-a o suzbijanju trgovanja ljudima 2011. dat je bitan poticaj podizanju svijesti o razmjerima tog problema u EU-u kao i potrebi da se za njegovo rješavanje upotrijebe razna sredstva, od kaznenog prava do preventivnih mjera. Trendovi i izazovi utvrđeni u izvješću jasno pokazuju na krajnji trenutak da države članice pojačaju napore kako bi učinkovito provele Direktivu i ispunile svoje obveze.“ Održana je konferencija za medije koja se može pogledati na servisuEbS. Objavljeni su ipriopćenje za medijeiinformativni članak.

Komisija izvijestila o stanju temeljnih prava u EU-u

Europska komisija danas je objavila izvješće o primjeni Povelje EU-a o osnovnim pravima za 2015. U izvješću dat je pregled primjene osnovnih prava u nizu politika EU-a u državama članicama. U ovogodišnjem izvješću naročito  istaknut je prvi Godišnji kolokvij o temeljnim pravima održan u listopadu 2015. Komisija danas je objavila i javno savjetovanje čiji će se rezultati upotrebiti na  sljedećem Kolokviju koji će se održati u Bruxellesu 17. i 18. studenog. Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Osnovna prava osnova su naše Europske unije i naših zajednica. U zadnje su se doba našla pod pritiskom zbog rasta netolerancije, ksenofobije i govora mržnje. S obzirom na takve izazove, bitno je nastaviti promicati demokraciju, osnovna prava i vladavinu prava. U tom kontekstu prava su zaštićena Poveljom o osnovnim pravima i imaju ključnu ulogu. Moramo nastaviti raditi kako bismo zajamčili da su to zbiljska prava za svakoga diljem Europe.“ Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

See also  EK vijesti 3. lipnja 2016.

EU najavio 19 milijuna eura nove podrške osnaživanju žena i djevojčica na konferenciji „Women Deliver“

EU danas je potvrdila svoju odlučnost u pružanju podrške osnaživanju žena i djevojčica objavivši da će pružiti podršku u vrjednosti od 19 milijuna eura za međunarodne projekte usmjerene na iskorjenjivanje rodno uvjetovane diskriminacije. Podršku je najavio povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica na konferenciji „Women Deliver“ u Kopenhagenu, jednom od najvećih događanja na svijetu posvećenog pravima, zdravlju i dobrobiti žena i djevojčica. Objavljeno je i priopćenje za medije

Komisija poboljšala transparentnost i pojednostavnila komunikaciju o postupcima trgovinske zaštite

Komisija je danas poduzela daljnje iskorake pri povećanju transparentnosti svojih postupaka trgovinske zaštite i pojednostavnjenja komunikacije s dionicima koji u njima sudjeluju. Uz svaki zahtjev za Komisijinu istragu ili reviziju postojećih antidampinških ili antisubvencijskih mjera objavit će se sažetak s objašnjenjem konteksta zahtjeva. Ubuduće takvi će se sažeci objavljivati sustavno. Svrha je pridonijeti informiranju šire javnosti o svakoj započetoj istrazi i omogućiti doprinos svim zainteresiranim stranama. Izim toga, Komisija će uspostaviti novu internetsku platformu kojom će se poboljšati komunikacija među dionicima koji sudjeluju u već pokrenutim postupcima, čime će se osobito olakšati sudjelovanje malim tvrtkama.

Eurostat: proizvodnja u građevinskom sektoru u europodručju manja za 0,9 posto

U usporedbi s veljačom 2016. u ožujku 2016. desezonirana proizvodnja u građevinskom sektoru u europodručju (EA19) smanjila se za 0,9 posto, a u području EU28 za 1,4 posto, pokazuju prve procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U veljači 2016. proizvodnja u građevinskom sektoru smanjila se za 0,6 posto u oba područja. U usporedbi s ožujkom 2015. u ožujku 2016. proizvodnja u građevinskom sektoru smanjila se za 0,5 posto u europodručju te za 1,4 posto u području EU28. Cjelovito Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Eurostat: deset milijuna europskih radnika s nepunom radnom dnevnicom želi veću satnicu

U Europskoj je uniji tijekom 2015. u dobnoj skupini od 15 do 74 godine 220 milijuna osoba bilo zaposleno, 23 milijuna nezaposleno, a 136 milijuna gospodarski neaktivno. Približno 80 posto zaposlenih osoba u EU-u radilo je puno radno doba, a približno 20 posto nepuno radno doba. Od 44,7 milijuna osoba u EU-u zaposlenih 2015. na nepuno radno doba njih 10,0 milijuna bilo je nedovoljno zaposleno, što znači da su željeli raditi više sati tjedno i bili dostupni za dodatni rad.Cjelovito Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

See also  EK vijesti 17.ožujka 2017.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

European Commission 1