EK vijesti 18.5.2016.

European Commission 1

Proljetni paket Europskog semestra 2016.: Komisija iznjela preporuke po državama članicama

Europska komisija danas je razaslala preporuke po državama članicama za 2016. kojima su utvrđene smjernice ekonomske politike za pojedine države članice tijekom sljedećih 12 do 18 mjeseci. Izim već utvrđenih postojećih napora na europskoj razini, baš te su smjernice usredotočene na prioritetne reforme pri oporavku gospodarstava država članica poticanjem ulaganja, provedbom strukturskih reformi i jačanjem fiskalne odgovornosti. U preporukama odražavaju se napori koje Komisija ulaže kako bi europski semestar za ekonomsko upravljanje bio učinkovitiji i relevantniji. Ove je godine Komisija predložila manji broj preporuka koje su usmjerene na ključne ekonomske i socijalne prioritete koje su zacrtane u njezinu  Godišnjem pregledu rasta za 2016. Kako bi ojačala nacionalnu odgovornost na duže razdoblje je osigurala više prilika za suradnju i komunikaciju s državama članicama i dionicima na svim razinama. Više se usredotočila i na izazove u europodručju i međuovisnost gospodarstava, u skladu s dogovorenom preporukom za ekonomsku politiku u europodručju. S obzirom, jer vanjski čimbenici koji pridonose umjerenom oporavku Europe slabe, na vrjednosti dobivaju domaći izvori rasta. Stoga su današnje preporuke usmjerene na tri prioritetna područja Komisije: u usporedbi s razinama prije krize ulaganja su i dalje mala, ali se povećavaju a čemu pridonosi Plan ulaganja za Europu. Potreban je brži napredak u pogledu strukturskih reformi kako bi se potaknuo oporavak i povećao dugoročni potencijal rasta gospodarstava EU-a. Sve države članice trebaju nastaviti provoditi odgovorne fiskalne politike i osigurati strukturu proračuna kojom se pridonosi rastu. Uvodne izjave objavljene su na Rapidu. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i memorandumu.

Komisija donijela treće izvješće o premještanju i preseljenju: države članice EU-a trebaju biti djelovornije kako bi se migracijski tokovi zadržali pod kontrolom

Komisija je danas donijela najnovije izvješće o naprjedku programa EU-a kod žurnih premještanja i preseljenja u kojem su ocjenjena djelovanja provedena do 13. svibnja 2016. Sveukupno gledano od Komisijinog drugog izvješća nije ostvaren zadovoljavajući napredak, makar postoje naznake pojačanih priprema za buduća djelovanja: od sredine travnja provedeno je malo premještanja, i  ojačana je infrastruktura za buduća premještanja. Ostvaren je napredak glede preseljenja u okviru provedbe Izjave EU-a i Turske, jer preseljenja je potrebno ubrzati čime bi se izbjegla vraćanja migranata nezakonitim rutama. Pojačano djelovanje kod premještanja žurno je potrebno s obzirom na humanitarnu situaciju u Grčkoj kao i pojačano pristizanje u Italiju. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Ne možemo biti zadovoljni do sad postignutim rezultatima. Mora se činiti više i brže. Moramo brzo reagirati na hitnu humanitarnu situaciju u Grčkoj i spriječiti svako pogoršanje situacije u Italiji. Planovi za predstojeća premještanja moraju se ostvariti. Pozivam sve države članice da napokon počnu djelovati. Istodobno moramo pojačati preseljenja, naročito iz Turske, ali i iz drugih država, primjerice Libanona i Jordana. Napredak koji smo nedavno ostvarili u razbijanju poslovnog modela krijumčara održiv je samo ako se i za tražitelje azila otvori siguran i zakonit kanal. Bitno je ubrzati tempo i u potpunosti provesti mehanizam 1:1 dogovoren u okviru sporazuma između EU-a i Turske.“Objavljeni su priopćenje za medije o izvješću, ažurirani informativni članak o premještanju i preseljenju uz videozapis o premještanju.

Kolegij povjerenika raspravljao o nacrtu mišljenja o vladavini prava u Poljskoj

Kolegij povjerenika danas je raspravljao o aktualnoj situaciji s vladavinom prava u Poljskoj, na osnovu usmenog izlaganja prvog potpredsjednika Timmermansa o statusu intenzivnog dijaloga koji se od 13. siječnja vodi s poljskim tijelima o situaciji s Ustavnim sudom. Kolegij je proučio nacrt mišljenja o vladavini prava u kojem je strukturski formalizirana ocjena aktualne situacije pritom je ovlastio prvog potpredsjednika Timmermansa nek donese mišljenje do 23. svibnja ako poljska tijela do tad ne ostvare primjetan napredak u rješavanju primjedbi koje je iznijela Europska komisija. Objavljeno je i priopćenje za medije.

EUROSTAT: travanj 2016. – godišnja inflacija u europodručju i EU-u smanjila se na ‑0,2 posto

U travnju 2016. godišnja stopa inflacije u europodručju iznosila je ‑0,2 posto, što je smanjenje u odnosu na 0,0 posto u ožujku. U travnju 2015. stopa inflacije iznosila je 0,0 posto. U travnju 2016. godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji također je iznosila ‑0,2 posto, što je smanjenje u odnosu na 0,0 posto u ožujku. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 0,0 posto. Podatci su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Cjelovito Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

European Commission 1