Tigar na portugalskom

Lovrenčić Bilosnić Alencart

Uspjeh hrvatskih književnika u svijetu

Lovrenčić Bilosnić Alencart

BILOSNIĆEVA TIGRA NA PORTUGALSKI PREVEO ANTÓNIO SALVADO

Na portalu Crear en Salamanca (Stvaranje u Salamanci),a kojega uređuje poznati španjolski pjesnik i fotograf José Amador Martin, na portugalskom i španjolskom jeziku objavljen je izbor pjesama iz zbirke Tigar Tomislava Marijana Bilosnića. Bilosnićeve pjesme na portugalski preveo je glasoviti portugalski pjesnik António Salvado, danas među vodećim pjesničkim imenima u Portugalu.

foto galerija

10 Portal Crear en Salamanca

Kao raritet, pjesme na portugalskom objavljene su izvorno u rukopisu pjesnika Antónia Salvada, uz iscrpnu Bilosnićevu biografiju, i napomenu kako je zbirka ovog pjesnika objavljena i predstavljena u Salamanci, u izdanju izdavačke kuće Trilce s predgovorom akademika A. P. Alencarta i opremljena slikama Miguela Eliasa, a u prijevodu poznate hrvatske hispanistice Željke Lovrenčić. Rukopisi prijevoda Bilosnićevih pjesama na portugalski, od strane Antónia Salvada poslani su Alfredu Perez Alencart, koji je ove pjesme objavio u Salamanci. Uz pjesme objavljena je i korespodencija između pjesnika Antónia Salvada i Alfreda Pereza Alencarta.

Portalu Crear en Salamanca navodi kako ima privilegiju prvi objaviti, po prvi put u rukopisu, prijevode iz zibirke Tigar Tomislava Marijana Bilosnić, koje potpisuje veliki portugalski pjesnik Antonio Salvado (Castelo Branco, 1936).

Naslovnica Tigra