Skip to content

Twinning projekt unaprjeđenja Nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja bolesti

S obzirom na premali odaziv građana na nacionalne preventivne programe za rano otkrivanje raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva, Ministarstvo zdravlja započinje provedbu twinning projekta “Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka”, kako bi se poboljšala kvaliteta provedbe tih programa i smanjila stopa oboljenja i smrtnosti unutar ciljanih skupina

P FAH Hc153337

U Ministarstvu zdravlja obilježen je početak provedbe projekta koji je Hrvatska dobila u suradnji s Europskom komisijom, a jedan od glavnih dionika bit će Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koji će ga provoditi u suradnji sa stručnjacima iz Litve i Slovenije

“Riječ je o nastavku provedbe preventivnih programa a s današnjim danom postali smo dionici u partnerstvu sa Litvom i Slovenijom, gdje ćemo razmjenom iskustava i znanja doći do boljih rješenja koji će se u konačnici odraziti na kvalitetu programa. Ne možemo biti zadovoljni s dosadašnjim odazivom, a ishodi liječenja su nezadovoljavajući i samo nas mogu potaknuti da učinimo sve što možemo”, rekao je zamjenik ministra zdravlja Ivan Bekavac.

Vršitelj dužnosti ravnatelja HZJZ-a Ranko Stevanović, ustanove koja provodi tri nacionalna preventivna programa, rekao je kako se pacijenti danas teško odazivaju na pozive na preventivne preglede pa je potrebno pronaći nove načine kako im pristupiti i motivirati da se odazovu.

“Odaziv kod karcinoma dojke jedva je 50 posto, kod karcinoma vrata maternice nešto je veći, ali kod debelog crijeva je ispod 30 posto, što je vrlo nezadovoljavajuće. Ljudi kad nemaju simptome ne javljaju se na preglede, a kad imaju simptome najčešće je, nažalost, prekasno. Dosadašnje metode dale su minimalne rezultate i u ovoj i idućoj godini nužno je unaprjeđenje programa” rekao je Stevanović.

Kroz Twinning program osmislit će se drugačija kampanja te najviše poraditi na digitalizaciji što će, kaže, omogućiti aktivno pozivanje i praćenje onih koji su pozvani, a nisu se odazvali kao i onih koji su bili na preventivnom pregledu, kako bi se odaziv podigao na 80-90 posto, kao u razvijenim zemljama. Cilj je da se do osoba koje se ne odazovu na preglede dođe izravnim kontaktom putem patronažnih sestara i njegovih obiteljskih liječnika.

See also  Situacija se poboljšava, mjere produžene do 4. svibnja

Projekt će trajati 12 mjeseci, a provodit će ga Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa stručnjacima iz Litve i Slovenije, a za njegovu provedbu predviđeno je 641.500 eura iz europskih fondova IPA za Hrvatsku. Hina