Skip to content

EK vijesti 3. svibnja 2016.

Svjetski dan slobode tiska: Komisijin drugi Godišnji kolokvij o temeljnim pravima bavi se medijskim pluralizmom i demokracijom

European Commission 1

Na Svjetski dan slobode tiska Komisija je najavila temu svog Godišnjeg kolokvija u kojoj se govori o temeljnim pravima 2016. medijskog pluralizama i demokraciji. Taj drugi Godišnji kolokvij održat će se 17. i 18. studenog 2016. u Bruxellesu. Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, potpredsjednik Günther Oettinger i povjerenica Vera Jourová predvodit će rasprave među krugom izabranih stručnjaka koji su bitni za ulogu slobodnih i pluralističkih medija, a naročito digitalnih medija u demokratskim društvima. Prvi potpredsjednik Timmermans danas je izjavio: „Svjetski dan slobode tiska prilika je da se podsjetimo da su sloboda i pluralizam medija glavni čuvari uspješne demokracije. Sloboda izražavanja, jer su sloboda i pluralizam medija zajamčeni Poveljom EU-a o temeljnim pravima pa su temelj osnovnih demokratskih vrjednosti na kojima počiva Europska unija.“ Povjerenik Oettinger dodao je: „Većina naših država članica ima visoke standarde slobode i pluralizma medija. Ali takvu situaciju ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Kolokvij će omogućiti otvorenu raspravu o brojnim aspektima medijskog pluralizma u digitalnom svijetu i ulozi ovodobnih medija u našim demokratskim društvima. Veselim se raspravama o zaštiti i promicanju pluralizma kao i o izazovima i mogućnostima konvergiranog medijskog okruženja.“ U središtu ovogodišnjeg kolokvija bit će interaktivne rasprave na okruglim stolovima među institucijama EU-a, državama članicama, nevladinim udrugama, novinarima, predstavnicima medija, tvrtkama, članovima akademske zajednice i međunarodnim udruženjima. Teme za raspravu brojne će bit: zaštita i promicanje slobode medija ali i neovisnost od državnih intervencija i neprikladnog političkog ili komercijalnog pritiska, nezavisnost novinara i njihova zaštita od prijetnji fizičkim nasiljem i govora mržnje, uloga medija i etičkog novinarstva u promicanju temeljnih prava ali i doprinos pluralističkog medijskog okruženja političkim raspravama o pitanjima ključnima za demokratska društva. Komisijin Godišnji kolokvij o temeljnim pravima pokrenuo je 2015. prvi potpredsjednik Timmermans, a svrha mu je poboljšati praktičnu suradnju među raznim dionicima. Kolokvij nudi prostor za dijalog sa sveukupnim akterima, uključujući društva građana i kreatore politika. Prvi Godišnji kolokvij održan je u listopadu 2015. na temu „Tolerancija i poštovanje: sprječavanje i suzbijanje antisemitizma i mržnje prema muslimanima u Europi“.

Jedinstveno tržište: Komisija traži mišljenja o lakšem prekograničnom pružanju usluga

Komisija danas je započela javno savjetovanje o olakšavanju pružanja usluga u čitavom EU‑u. Kao što je izneseno u strategiji jedinstvenog tržišta, Komisija namjerava do kraja 2016. predložiti „putovnicu za usluge“ kako bi se pojednostavili administrativni postupci za pružatelje usluga koji se žele proširiti u druge države članice. Javno savjetovanje otvoreno je do 26. srpnja.

Unija tržišta kapitala: Komisija podržava skupno financiranje kao alternativan izvor financiranja europskihstart-uppoduzeća

Europska komisija danas je u okviru akcijskog plana o uniji tržišta kapitala objavila izvješće o sektoru skupnog financiranja (crowdfundinga) u EU-u. Podrška inovativnim načinima povezivanja ušteđenih sredstava i rastu i uz diverzifikaciju izvora financiranja europskih tvrtki koje su od ključnog značaja zbog poboljšanja rasta i otvaranja radnih mjesta u Europi. Uz pravilnu regulativu to dugoročno može postati glavni izvor financiranja za mala i srednje velike tvrtke. Države članice EU-a počele su uvoditi nacionalne okvire kojima se podržava rast u tom sektoru i jamči odgovarajuća zaštita ulagača. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije

Prve procjene emisija CO2nastalih korištenjem energije – procjenjuje se da su se 2015. emisije CO2u EU-u blago povećale u odnosu na 2014.

Eurostat procjenjuje da su se u usporedbi s prethodnom godinom emisije ugljičnog dioksida (CO2) prouzročene sagorijevanjem fosilnih goriva u Europskoj uniji 2015. povećale za 0,7 posto. Emisije CO2 jedan su od glavnih čimbenika u globalnom zatopljenju pa čine približno osamdeset posto svih emisija stakleničkih plinova u EU-u. Na njih utječu čimbenici kao što su klimatski uvjeti, gospodarski rast, broj stanovnika, promet i industrijska djelovanja. Postoji više inicijativa EU-a za energetsku učinkovitost kojima je svrha smanjiti emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova. Cjelovito Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.