Hrvatska u travanjskom paketu o povredama propisa: ključne odluke

European Commission 1

European Commission 1

Pregled po područjima politika

Europska komisija 28. travnja 2016. u svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa provodi pravne postupke protiv država članica zbog nepoštovanja pruzetih obveza na koje su se obvezale u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i područja politika EU-a (vidjeti priloge I. i II.) nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a na korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključuju 2 službene opomene, 35 obrazloženih mišljenja i 6 koje je prijavila Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 113 predmeta u kojima su problemi s dotičnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Informativni grafikon  i memorandum o općem postupku zbog povreda propisa EU-a dostupni su ovdje. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

U slučaju Hrvatske, Europska je komisija donijela obrazložena mišljenja o politikama iz dva područja EU-a, a to su politika Okoliš i politika Mobilnost i Promet:

3. Okoliš   Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – Tel.: +32 229 93321)

Obrazložena mišljenja

Otpad: Komisija zahtijeva od HRVATSKE da donese mjere o gospodarenju otpadom kako bi sprječila stvaranje otpada

Komisija poziva Hrvatsku da donese plan gospodarenja otpadom i program za sprečavanje stvaranja otpada kao temelj nacionalne politike gospodarenja otpadom u skladu sa zadatcima zakonodavstva EU-a o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) i kružne ekonomije. To su ujedno i preduvjeti za upotrebu sredstava EU-a. Planovima i programima za gospodarenje otpadom nastoji se smanjiti utjecaj otpada na okoliš i ljudsko zdravlje ali i poboljšati učinkovitost iskorištavanja resursa u cijeloj Uniji. Hrvatska je imala nacionalni plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2007.–2015., ali ga je propustila revidirati ili produljiti njegovo trajanje baš kao i donijeti novi plan za nadolazeće razdoblje. Hrvatska također dvije godine kasni s donošenjem programa za sprečavanje stvaranja otpada koji se trebao početi provoditi najkasnije 12. prosinca 2013. Programom bi trebalo nastojati smanjiti količinu otpada stvorenog na izvoru mjerama kao što su poboljšanje načina proizvodnje i poticanja potrošača da se okrenu zelenijim proizvodima i smanjenoj upotrebi ambalaže. Komisija je stoga odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. Taj je predmet dio uspostavljenih vodoravnih provedbenih mjera koje se vode protiv nekoliko država članica.

6. Mobilnost i promet  (Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50595, Alexis Perier – Tel.: +32 229 69143) Obrazložena mišljenja

Promet: Komisija zahtijeva od HRVATSKE, NJEMAČKE i ŠPANJOLSKE da ratificiraju pristupanje EU-a Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola

Europska komisija zahtijeva od Hrvatske, Njemačke i Španjolske da ratificiraju Protokol o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola a od Njemačke i Španjolske da ratificiraju Protokol o konsolidaciji Međunarodne konvencije Eurocontrola od 13. prosinca 1960.  Europsko udruženje za sigurnost zračne plovidbe,Eurocontrol, podupire EU u provedbi europskog jedinstvenog neba, što je na listi prioriteta Strategije zrakoplovstva za Europu. Međutim, dok protokoli nisu ratificirani, ne može se dovršiti postupak pristupanja EU-a Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola. Komisija smatra da Hrvatska, Njemačka i Španjolska ne ispunjavaju svoje obveze u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Tim se člankom načelno utvrđuje iskrena suradnja, pritom se naglašavo ukazuje na obvezu država članica da lakše postižu obvezne zadatake Europske unije, pa i da se suzdrže od mjera kojima bi se mogla ugrozit ostvarivost zadaća Unije. Hrvatska, Njemačka i Španjolska imaju rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom, Europska komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.