U HAZU održana komemoracija za akademika Nikolu Kallaya

hazu 2

Komemoracijski sastanak u spomen na akademika Nikolu Kallaya, poznatog hrvatskog kemičara, člana Predsjedništva HAZU i professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu koji je umro u Zagrebu 20. travnja 2015. održala je u utorak 26. travnja 2016. u svojoj palači Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

hazu 2

Govoreći kao tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti akademik Andrej Dujella, kazao je kako je akademik Kallay bio istaknuti član hrvatske znanstvene zajednice za koju je njegova smrt velik gubitak

Član Predsjedništva HAZU akademik Nenad Trinajstić zapaženo i opširnije govorio je o životu i radu akademika Kallaya.

O suradnji s akademikom Kallayem i njegovoj znanstvenoj djelatnosti zapaženo je govorila prof. dr. sc. Tajana Preočanin koja je ukazala na njegov rad na fizikalnim veličinama i jedinicama ali i na znanstveni rad na području fizikalne kemije koloida i međupovršina. Predavao je fizikalnu i koloidnu kemiju na dodiplomskom studiju PMF-a, uređivao praktikume iz fizikalne kemije i bio voditelj poslijediplomskog studija fizikalne kemije. Znanstveni rad akademika Kallaya karakteriziralo je uvođenje novih eksperimentalnih metoda i teorijskih pristupa kao i razvoj interpretacije mjerenja. Bavio se električnim međuslojem, adsorpcijom, agregacijom i koloidnom stabilnosti, adhezijom, površinski aktivnim tvarima, kristalnim rastom i otapanjem, otopinama elektrolita te primjenom.

Opus akademika Kallaya broji tri znanstvene monografije, devet poglavlja u znanstvenim monografijama, sedam udžbenika, više od sto trideset znanstvenih radova u renomiranim međunarodnim časopisima, tridesetak stručnih radova i dvadesetak članaka vezanih uz struku. A s više dvije tisuće citata bio je jedan od najcitiranijih hrvatskih kemičara. Od 2005. do smrti bio je glavni urednik časopisa Croatica Chemica Acta.

Akademik Kallay bio je član brojnih domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja, među njima i Hrvatskog kemijskog društva kojem je bio predsjednik od 1994. do 1996. Dobitnik je Državne nagrade za znanstveni rad Ruđer Bošković (1992.), Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.), Nagrade Grada Zagreba za znanstvena postignuća (2000.) i Priznanja za razvoj Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (2006.).

Bio je ugledan član Družbe „Braća hrvatskog zmaja“ s titulom „Zmaj grančarski“, o čemu je govorila Dragica Krpan.

Na komemoraciji su uz članove obitelji pokojnog akademika Kallaya bili i predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, potpredsjednici akademik Jakša Barbić i Velimir Neidhardt, glavni tajnik akademik Pavao Rudan, tajnica HAZU Marina Štancl, mnogi akademici i brojni štovatelji i prijatelji akademika Kallaya.

Akademik Nikola Kallay rodio se 5. rujna 1942. u Zagrebu, u kojemu je završio srednju školu a 1967. Diplomirao na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1972. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF), na kojem je 1973. doktorirao. Radio je od 1969. kao asistent kod profesora Bože Težaka, a od 1978. kao znanstveni suradnik na Institutu za fizikalnu kemiju (kasnije Institut za kemiju) na PMF-u, na kojem je u doba integriranja Instituta u Sveučilište 1977./78. obavljao dužnost direktora. Od 1978. radio je u Fizičko-kemijskom zavodu Kemijskog odsjeka PMF-a kao znanstveni suradnik i naslovni docent, od 1982. kao viši znanstveni suradnik, od 1984. kao znanstveni savjetnik, a 1988. izabran je u zvanje redovitog profesora. Bio je prodekan PMF-a (1982.), pročelnik Kemijskog odsjeka PMF (2001.

– 2005.) i predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju. Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu postao je 2013.

Za člana suradnika HAZU izabran je 2006., a za redovitog člana 2008. A od 1. siječnja 2015. do smrti bio je član Predsjedništva HAZU kao predstavnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Kao znanstveni suradnik boravio je 1980./81. na Clarkson University u Potsdamu u SAD-u, na kojem je od 1983. do 1991. po tri mjeseca godišnje djelovao kao gostujući profesor.

hazu 1