Zaštita europskih potrošača: igračke i odjeća na vrhu popisa opasnih proizvoda 2015.

European Commission 1

Europska komisija danas je oznanila najnovije podatke s kojima je 2015. za više od 2000 opasnih proizvoda razglasila upozorenje diljem EU-a. Soga jer se od 2003. sustavno brzinom uzbunjivanja omogućuje brzo širenje informacija između država članica i Europske komisije o opasnim neprehrambenim proizvodima koji su povučeni i/ili opozvani s tržišta u bilo kojem području Europe. Na vrhu popisa najopasnijih proizvoda koji su uočeni tijekom 2015. nalaze se igračke i odjeća. Povjerenica EU-a za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Jourová izjavila je: „Sustav brzog uzbunjivanja pomogao je nadležnim tijelima za zaštitu potrošača pri koordinaciji brzih reakcija zbog uklanjanja opasnih proizvoda diljem Europe. Još su dva problema neriješena: internetska prodaja s direktnom poštanskom dostavom proizvoda u domove potrošača i velika zastupljenost kineskih proizvoda za koja su proglašena upozorenja u Sustavu brzog uzbunjivanja. U lipnju idem u Kinu kako bih pospješila našu suradnju s kineskim nadležnim tijelima na području sigurnosti proizvoda.“ Dodatne informacije o Sustavu brzog uzbunjivanja dostupne su u priopćenju za medije, dokumentu s najčešćim pitanjimaizvješću i stranici za pretraživanjeSustava. Konferencija za medije može se pratiti ovdje.

El Niño – EU novim će pojačanim financiranjem pristupiti rješavanju globalnih prehrambenih kriza

Europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica danas u Bruxellesu otvara događaj na visokoj razini o inovativnim načinima postizanja održive prehrane, sigurnosti opskrbe hranom i uključivog poljoprivrednog rasta, na kojem će predložiti novih dodatnih 414 milijuna eura kao podršku državama koje su najpogođenije aktualnim krizama zbog sigurnije opskrbe hranom kojoj su uzročnici El Niño ali i drugi čimbenici. Ta će se sredstva pridodati iznosu od 125 milijuna eura koji je već mobiliziran u prosincu 2015., čime ukupni doprinos EU-a doseže 539 milijuna eura. Objavljeni su priopćenje za medije i informativni članak.

Unija tržišta kapitala: pregled dosadašnjih postignuća

Komisija danas analizira napredak koji je ostvaren tijekom prvih šest mjeseci od donošenja Akcijskog plana o uniji tržišta kapitala, pritom objavljuje prvo izvješće o stanju unijinog tržišta kapitala. Svrhovito unijinim tržištem kapitala nastoji se diverzificirajuće proširiti izvore financiranja i zajamčiti slobodno prjekogranično kretanje kapitala na unutarnjem tržištu kao i njegovu produktivnu upotrebu. Povjerenik Jonathan Hill, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Ovo izvješće pokazuje da smo ostvarili obećanja koja smo iznijeli u rujnu prilikom pokretanja Akcijskog plana o uniji tržišta kapitala. Držimo se rasporeda i radimo na rješavanju otvorenih pitanja. Sad bih se želio okrenuti nekim dugoročnijim pitanjima: već smo pokrenuli konzultacije o restrukturiranju poslovanja i nesolventnosti, a uskoro ćemo početi raditi na temeljima snažnijeg europskog tržišta osobnih mirovina. Predložit ćemo i paket mjera za poticanje europskih tržišta poduzetničkog kapitala i pokrenuti konzultaciju za poboljšanje pravila o prjekograničnom pružanju usluga zbog prjekogranične distribucije investicijskih fondova. Da bismo zadržali tempo, nastavit ću redovito izvješćivati o ostvarenom napretku te podupirati mjere politike snažnim ekonomskim analizama.“ Objavljeno je i priopćenje za medije.

Eurostat: 2015. države članice predale gotovo 90 000 prijava za zaštićeni žig

Ured Europske unije za intelektno vlasništvo (EUIPO) zaprimio je 2015. godine 89 420 prijava za zaštićeni žig iz država članica Europske unije (EU), što je približno četiri puta više nego sredinom devedesetih. Tijekom proteklih godina broj prijava za žig EU-a iz država članica neprestano raste. Usporenje je zabilježeno samo s početkom gospodarske i financijske krize 2008. godine. Objavljeno je i priopćenje za medije.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji