Skip to content

Europska komisija razvija djelotvorniji sustav računalnog prjevođenja

Kako bismo unaprjedili višejezičnu komunikaciju i razmjenu dokumenata među tijelima javnih uprava država članica Europske unije i između Europske komisije i tih istih tijela, Europska komisija pribavila je djelotvorniji sustav koji pruža uslugu (računalnog), tj. strojnog prjevođenja (Automated Translation, CEF.AT) unutar Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Faciltiy, CEF)

European Commission 1

Upotreba tog sustava, tj. platforme besplatna je svim javnim ustanovama država članica. Usluga se zasniva na postojećem sustavu strojnog prjevođenja MT@EC kojeg je razvila Glavna uprava za pisano prjevođenje Europske komisije (DGT) i koji je već na raspolaganju državnim i javnim tijelima država članica. Novom uslugom omogućit će se potpuna integracija sa sveeuropskim javnim mrežnim uslugama koje su predviđene Instrumentom za povezivanje Europe.

Tim povodom Europska komisija i Konzorcij za koordinaciju elektroničkih jezičnih resursa (ELRC) u svim državama Europske unije organiziraju niz radionica s predstavnicima tijela državne i javne uprave na kojima će se predstaviti platforma CEF.AT, pritom će se raspraviti o svim tehničkim i pravnim pitanjima koja su povezana s njom ali dogovorno ustvrditi na koji način države članice mogu pridonijeti razvoju navedenog sustava ili platforme.

Hrvatska radionica ELRC-a održat će se u četvrtak, 21. travnja 2016. od 9 do 17 sati u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4, Zagreb.

Europska koordinacija jezičnih resursa      
(European Language Resources Coordination, ELRC)

Stvarne granice u digitalnoj Europi

Jezici i jezična raznolikost u samoj su srži europske kulture, trgovine i suradnje. Radimo, studiramo, putujemo, živimo i poslujemo iza nacionalnih i zemljopisnih granica. Jedinstveno digitalno tržište (Digital Single Market, DSM), zapravo je jedan od ključnih zadataka Europske komisije za godinu 2020., koja je u samim svojim temeljima višejezična. Međutim, sve donedavno većina europskih jezika nije imala odgovarajuću podršku u jezičnim tehnologijama unutar jedinstvenoga digitalnoga tržišta. Stoga jer brižljivo njegovana europska jezična raznolikost kadkad se pretvarala u prepreku koja je ometala slobodan protok obavijesti ili onemogućivala nepristran pristup javnim uslugama, poslovnim prilikama, ponudama za zaposlenje i raznim vrstama podrške.

See also  Uskoro u kinu - MONTY PYTHON'S LIFE OF BRIAN

Dobitci od novih mogućnosti

Europska komisija poduzela je odlučan iskorak podupirući stvaranje višejezičnog jedinstvenog digitalnog tržišta pokretanjem platforme CEF za automatizirano prjevođenje (CEF.AT). Njezina svrha je pospješiti višejezičnu komunikaciju i razmjenu dokumenata i ostaloga sadržaja zasnovana na tekstu među tijelima javnih uprava različitih država članica EU-a, kao i između tih tijela i državljana država članica. Platforma CEF.AT podržavat će različite potrebe tijela javne uprave u područjima potrošačkih prava, zdravstva, javne nabave, socijalnoga osiguranja, kulture i drugih. CEF.AT će podupirati javne mrežne usluge EU-a, kao što su Europeana, Portal otvorenih podataka (Open Data Portal) ili platforma za internetsko rješavanje sporova (Online Dispute Resolution). S pomoću platforme CEF.AT tijela javne uprave u svim državama članicama EU-a, Islandu i Norveškoj približit će se djelovanju bez jezičnih prepreka.

Aktivno sudjelovanje nacionalnih tijela javne uprave nezaobilazno je za prilagodbu CEF.AT-a svakodnevnim višejezičnim potrebama tih istih tijela. Tehnologiju na kojoj je zasnovana platforma CEF (automatiziranog prjevođenja) predstavljaju sustavi za statističko strojno prjevođenje koji uče kako prjevoditi iz postojećih ljudskih prjevoda. To znači da današnji sustavi za strojno prjevođenje, koje Europska komisija nudi na uporabu tijelima javne uprave država članica, a koji su mahom učili na prjevodima zakonodavstva EU-a i na tekstovima proizvedenima u raznim tijelima EU-a, nisu baš najpogodniji za svakodnevnu uporabu i zahtjeve koje pred njih postavljaju tijela javne uprave država članica EU-a.

Budite dio ELRC-a!

Europska koordinacija jezičnih resursa (ELRC) osnovana je kako bi se prikupili jezični resursi za izgradnju sustava za strojno prjevođenje za potrebe tijela javne uprave u svim državama članicama EU-a, Islandu i Norveškoj koji bi što bolje odgovarali potrebama tih istih tijela u čitavom EU-u. U ELRC do sad nemaju zabilježene podatke o opsegu akcije prikupljanja podataka iz javnoga sektora koji se sa svrhom pribavljaju CEF.AT-u zbog potrebnih jezičnih i prjevodnih podataka (jednojezičnih i višejezičnih) relevantnih za svakodnevne potrebe tijela javne uprave u državama članicama EU-a. Ovom inicijativom očito se žele nadići dosadašnji problemi i jaz koje je stvarao sustav strojnog prjevođenja, kojeg Europska komisija nudi tijelima javnih uprava država članica za njihove svakodnevne potrebe, koji je potpora i službenim jezicima EU-a na lokalnoj razini.

See also  EK vijesti 20. ožujka 2017.

Susretnite se s ELRC-om uživo u Hrvatskoj

U ime Europske komisije konzorcij projekta ELRC organizira radionice u svakoj od 30 država sudionica kako bi se podigla svijest o značaju jezičnih podataka pohranjenih u tijelima javne uprave, baš za ta ista tijela. Kako bi se svi relevantni čimbenici uključili u prilagodbu CEF.AT-a u skladu s potrebama svoje države, ELRC poziva sve predstavnike tijela javne uprave u Republici Hrvatskoj na hrvatsku radionicu ELRC-a koja će se 21. travnja 2016. od 9.00 do 17.00 održati u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4, Zagreb.

Pozvani predavači iz Europske komisije, tijela javne uprave Republike Hrvatske, isporučitelji raznih jezičnih usluga i stručnjaci s područja jezičnih tehnologija zajedno će raditi na razumijevanju potreba javnoga sektora s obzirom na automatizirano prjevođenje, zajedno će identificirati relevantne izvore višejezičnih podataka ujedno će raspraviti o svim tehničkim i pravnim pitanjima vezanim uz uporabu tih podataka za automatizirano prejvođenje.

Radite li u ili s tijelima javne uprave? Jeste li vi ili vaše kolege uključeni u višejezičnu komunikaciju? Je li prjevođenje dio vašega svakodnevnoga rada? Radite li s višejezičnim dokumentima ili podatcima? Ako je vaš odgovor na bilo koje od tih pitanja potvrdan, molimo vas da se putem interneta prijavite za hrvatsku radionicu ELRC-a: http://lr-coordination.eu/hr/croatia_registration.

Vaša svakodnevna podrška

Nakon održanih radionica ELRC će vam nastaviti pružati svakodnevnu podršku putem ELRC-ove službe za tehničku i pravnu pomoć. Stručnjaci će vam biti na raspolaganju za odgovore na tehnička ili pravna pitanja vezana uz uporabu, proizvodnju, prikupljanje ili razmjenu jezičnih podataka. Podrška je dostupna na adresi http://www.lr-coordination.eu/helpdesk.

Konačno, Odbor za jezične resurse (Language Resources Board, LRB) ELRC-a zajedno će s predstavnicima svih uključenih država služiti kao upravljačko tijelo ove inicijative kako bi se osigurao glas različitih jezičnih zajednica. Molimo vas da se za sve daljnje informacijeobratite svom predstavniku, tj. nacionalnoj sidrišnoj točki (popis je dostupan na adresi http://www.lr-coordination.eu/anchor-points

See also  Vlado Franjević: Daljinsko upravljanje i "naštimavanje"