Skip to content

EK vijesti 22. travnja 2016.

Trinaesti krug pregovora o TTIP-u

European Commission 1

Od 25. do 29. travnja u New Yorku će se održati trinaesti krug pregovora o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) između EU-a i SAD-a. Taj krug još jedan je bitan iskorak u razdoblju intenzivnih pregovora koji su započeli početkom ove godine. Obje strane nastojat će postići zadovoljavajuću razinu usuglašenosti na svim područjima kako bi se pregovori mogli približiti završnoj fazi. SAD će organizirati forum dionika na kojem će glavni pregovarači razmjenjivati stajališta za zainteresiranim dionicima kao što su udruženja potrošača, sindikati, udruge za zaštitu okoliša i poslovni subjekti. O rezultatima pregovora razgovarat će se 29. travnja na konferenciji koja će biti otvorena za prijavljene predstavnike medija. 

EU pomaže u prikupljanju dodatne pomoći Ekvadoru nakon potresa

EU će putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu osigurati dodatnu pomoć Ekvadoru nakon nedavnog potresa. U toj akciji sudjeluje nekoliko država članica EU-a. Francuska, Italija, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina u Ekvador su poslale sastave za spašavanje i pošiljke pomoći.

EUROSTAT: četvrto tromjesečje 2015. – desezonirani deficit opće države povećao se na 2,3 % BDP-a u europodručju i na 2,4% BDP-a u području EU28

U četvrtom tromjesečju 2015. desezonirani omjer deficita opće države i BDP-a u europodručju (EA19) iznosio je 2,3 %, što je povećanje u odnosu na 1,8 % u trećem tromjesečju 2015. U području EU28 omjer deficita i BDP-a iznosio je 2,4 posto, što je povećanje u odnosu na 2,2 % u prethodnom tromjesečju. Cjelovito Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu. 

EUROSTAT: udio ekoloških poreza u ukupnim poreznim prihodima u EU-u 2014. bio je 6,3 % uz povećanje prihoda od poreza na energiju u svim državama članicama

Prihodi od ekoloških poreza u Europskoj uniji povećali su se s 282 milijarde EUR 2004. na 343,6 milijarde EUR 2014. Međutim, tijekom tog desetljeća udio ekoloških poreza u porezima i socijalnim doprinosima smanjio se s 6,8 % 2004. na 6,3 % 2014. Udio ekoloških poreza u porezima i socijalnim doprinosima jedan je od pokazatelja u tablici o djelotvornom iskorištavanju resursa kojima se omogućuje praćenje provedbe Plana za učinkovitu uporabu resursa. U njemu se preporuča znatno povećanje udjela ekoloških poreza u skladu s najboljom praksom država članica (iznad 10 %). Analiza glavnih kategorija ekoloških poreza pokazala je da porezi na energiju čine više od tri četvrtine ukupnih prihoda od ekoloških poreza u EU-u (76,5 %), a za njima slijede prometni porezi (19,9 %) kao i porezi na onečišćenje i korištenje resursima (3,6 %).Priopćenje za medije dostupno je ovdje.