Dva identiteta, jedan objekt – suradnička izložba studenata TTF-a i APURI-a

“Dva identiteta, jedan objekt” projekt je Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom docentice Pauline Jazvić i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci pod mentorstvom izvanrednog profesora Nenada Robana

Minea Hrusevar Matea RadobuljacRazmjena ideje, od početnog polazišta do konačnog odjevnog produkta “obučenog” u nakit nije jednostavan proces jer se radi o suradnji na više razina: likovnoj, dizajnerskoj, filozofskoj. Ovim projektom želi se naglasiti kako dizajn komunicira, ne samo s okolinom, već više kako dizajneri razmjenjuju ideje, identitete, energije. Je li to uopće moguće u svijetu potpune vizualizacije objekata, u vremenu u kojem se sve u potpunosti virtualizira?

Nakit se više ne razumije iz aspekta dodatka, on ne označava ukras niti naglašava odjevni element. Još više, ne možemo više govoriti o pojmu nakita, jer ovi studentski radovi pokazuju mišljenje izvan mišljenja samog. Radi se o razmjeni dvije različite materije, naizgled nespojive, u jednu cjelinu, kao i spoj dva identiteta. S druge strane, odjevni objekt ne postoji bez “dodatka”. Ne postoji život objekta bez dodavanja/oduzimanja ideja i oblika. Na nekim primjerima tako vidimo organske forme koji obuzimaju odjeću, dok na drugima slobodu oblika i materijala. Važnost nije dana jednom ili drugom dizajnu, oni postoje zahvaljujući mogućnosti spajanja. Time se stvara i nov odnos prema tijelu koje sada ima komunikaciju s dva različita elementa dobivena na dva različita načina. Zanimljivost ovakvih kolaboracija leži upravo u mogućnostima mnogostrukih interpretacija završnog produkta. Značenje može biti dvostruko, svaki objekt može postojati samostalno, no pronalazak stvarnog značenja odvija se u mjestu spoja odjeće i nakita. Proces razmjene ne događa se samo između dizajnera već između dvije materije. Dodana vrijednost ne leži u odjevnom objektu niti u nakitu na njemu, već se odvija u procesu dodira dvaju naizgled nespojivih svjetova, mišljenja, energija.

Petra Krpan

Sara Klanjcic Martina AndrasekOtvaranje izložbe u četvrtak 14.4. 2016. u 19 sati.

Dva identiteta, jedan objekt – suradnička izložba studenata TTF-a i APURI-a

KONCEPCIJA: Paulina Jazvić, Nenad Roban

IZLAGAČI : Mihaela Brajković – Nika Pavlović; Dominik Brandibur – Anja Jelavić; Ruža Hodak – Dora Filipović; Minea Hruševar – Matea Radobuljac; Sara Klanjčić – Martina Andrašek; Lucija Mandekić – Marko Mišković; Laura Špoljar – Anja Jelavić; Filip Vajda – Iva Katalinić; Nikolina Vidović – Nika Pavlović

Značenje može biti dvostruko, svaki objekt može postojati samostalno, no pronalazak stvarnog značenja odvija se u mjestu spoja odjeće i nakita. Proces razmjene ne događa se samo između dizajnera već između dvije materije. Dodana vrijednost ne leži u odjevnom objektu niti u nakitu na njemu, već se odvija u procesu dodira dvaju naizgled nespojivih svjetova, mišljenja, energija.

Izložba je otvorena do 7. 5. 2016.
KGZ, Galerija VN, Ilica 163a, Zagreb