Thomas Merton: Misli u samoći

6417

Prepuno dubokih i snažnih misli, ovo iznimno djelo jednoga od najpoznatijih duhovnih velikana 20. stoljeća već desetljećima osvaja srca čitatelja diljem svijeta

6417U vremenu u kojemu je čovjek neprestano okružen i ispunjen bukom svijeta, međuljudskih odnosa i vlastitih emocija, Merton u prvi plan stavlja samoću kao neotuđivu potrebu svakoga čovjeka. Samoća, ne nužno izvanjska, koliko ona nutarnja, pomaže nam da postanemo više mi sami. Tek tada prepoznajemo Božju čežnju za nama i tek se tada toj čežnji možemo posve predati. “U samoći sam napokon otkrio da si ti čeznuo za ljubavlju mojega srca, Bože moj, za ljubavlju mojega srca onakvom kakva jest – ljubav srca čovječjega.” A prava svrha kršćanske samoće, kaže autor, jest ljubiti druge makar s djelićem čistoće i snage Božje ljubavi prema nama.

merton thomasThomas Merton (1915.–1968.) jedan je od najpoznatijih duhovnih pisaca 20. stoljeća. Iako je kao trapistički redovnik živio samotničkim životom, svojim je pisanjem izvršio znatan utjecaj na društvena zbivanja. U svojim tekstovima odvažno je pozivao na mir u svijetu i kritizirao moderno društvo, zbog čega su ga odbacivali, ali i hvalili kao proroka. Napisao je nekoliko desetaka knjiga, prvenstveno duhovnih spisa koji su ubrojeni među duhovne klasike, a pisao je i poeziju i eseje. Uz Goru sa sedam krugova knjiga Misli u samoći jedno je od njegovih najpoznatijih djela.

verbum.hr