Poljoprivredno gospodarstvo “Kokoš” – jaja iz slobodnog uzgoja

Poljoprivredno gospodarstvo Kokoš nalazi se u Bunjanima pokraj Ivanić Grada. Tijekom posljednjih 20 godina glavna djelatnost gospodarstva je proizvodnja konzumnih jaja

sloboci uzgoj farma 1

“Sve kokoši na gospodarstvu su u slobodnom uzgoju te im je osigurano slobodno kretanje u štali i ograđenom pašnjaku izvan nje 24 sata na dan. Trenutačno imamo 6000 kokoši nesilica što nas čini jednim od najvećih proizvođača jaja proizvedenih u uvjetima slobodnog uzgoja. Da bi osigurali najvišu kvalitetu proizvoda samostalno uzgajamo kokoši nesilice Lohmann Brown te proizvodimo vlastitu hranu za njihovu prehranu. Na gospodarstvu se nalazi i registrirani pakirni centar koji djeluje u skladu sa HACCP sustavom da bi se osigurala najviša kvaliteta jaja prije nego stignu do kupca. Želja nam je ohrabriti sve koji koriste jaja u svakodnevnoj prehrani da odaberu visoko kvalitetna jaja proizvedena u Hrvatskoj, na farmi sa isključivo slobodnim uzgojem kokoši.” kokos.hr

sloboci uzgoj farma 3

Pojam slobodni uzgoj ili “free-range” može se koristiti različito, ovisno o zemlji i odgovarajućim zakonima, tako je u Europsko uniji standard za držanje u free-range sustavu za kokoši sličan je kao štalskom ili kaveznom uzgoju što se tiče uvjeta u štali. Najveća dopuštena naseljenost u štali je 9 kokoši po m2. Osim toga, kokoši u slobodnom uzgoju moraju dnevni pristup vanjskoj površini s vegetacijom. Svaka kokoš na pašnjaku mora imati najmanje 4 m2 prostora. To znači da za 1000 kokoši treba osigurati 4000 m2 ograđenog prostora sa vegetacijom. Zadovoljavanjem ovih i drugih uvjeta propisanih pravilnikom dobiva se mogućnost obilježavanja jaja uzgojenih u slobodnom uzgoju. U Europskoj uniji oznaka za slobodni uzgoj nalazi se ispred oznake države podrijetla i oznake proizvođača i obilježava se brojem 1. Sukladno tome objekti za držanje kokoši na našem gospodarstvu registrirani su u ministarstvu poljoprivrede pod brojem 1 što garantira najviše standarde držanja kokoši nesilica u slobodnom uzgoju. Sva jaja sa našeg gospodarstva stoga nose oznaku 1HR0174.

sloboci uzgoj farma 2

Adresa:
Moslavačka 86a
Bunjani
10314 Križ
Hrvatska

e-mail:
kokoš@kokoš.hr

telefon:
091/5273 810
Marko Marinić
direktor

sloboci uzgoj farma 4

sloboci uzgoj farma 5