HLK: Čak 60 posto mladih liječnika intenzivno razmišlja o odlasku iz Hrvatske

Medicinska sestra bolnica doktori

Čak 60 posto liječnika u dobi do 40 godina starosti intenzivno razmišlja o odlasku iz Hrvatske, više od 90 posto njih smatra da su u podređenom položaju u odnosu na kolege iz EU-a, a tek bi svaki deseti odbio ponudu za posao u inozemstvu, pokazuje anketa koja je provedena na 1496 članova Hrvatske liječničke komore (HLK)

Medicinska sestra bolnica doktori

Više od 1000 liječnika prikupilo dokumentaciju za odlazak iz Hrvatske

Anketu je zbog sve većeg nedostatka liječnika u hrvatskom zdravstvenom sustavu provelo Povjerenstvo za mlade liječnike HLK-a, a alarmantnu situaciju potvrđuje i podatak HLK-a da je više od 1000 liječnika već prikupilo svu potrebnu dokumentaciju za odlazak iz Hrvatske.

“Razlog iznimno visoke spremnosti mladih liječnika na odlazak leži u činjenici da njih 77 posto svoj profesionalni status i razvoj karijere u Hrvatskoj u budućnosti vide kao nepromijenjen ili lošiji. Bez konkretnih mjera, bit će sve teže zadržati liječnike”, ističe predsjednik HLK-a Trpimir Goluža.

Kao najčešće razloge odlaska liječnici navode bolje uvjete rada, plaću, uređenost zdravstvenog sustava, te veće mogućnosti stručnog usavršavanja i napredovanja, što pokazuje nezadovoljstvo cjelokupnim stanjem hrvatskog zdravstvenog sustava. Osim toga, dvije trećine anketiranih smatra da u sustavu ima mnogo primjera nepotizma i političke podobnosti.

Liječnici protiv “robovlasničkih ugovora”

Anketa je također pokazala da od ukupnog broja specijalista ulogom mentora nije zadovoljno 57 posto, a tek 7 posto njih smatra da je tijekom specijalizacije najviše znanja i vještina steklo od mentora. Moguće je da dio mentora svoj posao obavlja s visokom odgovornošću i predanošću, a da je većini mentora edukacija specijalizanata ipak na drugom mjestu, navodi HLK.

U komentarima ankete mnogi liječnici su istaknuli nužnost ukidanja “robovlasničkih ugovora”, povećanje transparentnosti sustava, odabir kandidata za specijalističko usavršavanje prema kompetencijama, a ne podobnosti, poboljšanje edukacije, stručno usavršavanje izvan Hrvatske, rad pod nadzorom mentora, manju opterećenost administracijom i više vremena za rad s pacijentima.

Također žele poboljšanje financijskih uvjeta, smanjenje i plaćanje prekovremenih sati, povoljnije kreditiranje, nagrade za rad i znanje.

Rezultati ankete mogli bi pomoći Ministarstvu zdravlja i nadležnim institucijama u strategiji i planiranju boljeg statusa i uvjeta rada mladih liječnika za njihov ostanak u Hrvatskoj, poručuje HLK. Hina

doktori 9130