EK vijesti 8.travnja 2016.

Međunarodni dan Roma: izjava prvog potpredsjednika Timmermansa, povjerenice Thyssen, povjerenice Jourove i povjerenice Creţu

European Commission 1

Izjava potpredsjednika Timmermansa i povjerenica Thyssen, Jourove i Creţu povodom Međunarodnog dana Roma, petak, 8. travnja: „Jednakost pred zakonom i nediskriminacija osnovne su vrjednote Europske unije. Međutim, netrpeljivost prema Romima nadalje učestala je pojava u Europi i svijetu. Isključenost, nejednakost i diskriminacija s kojima se i dalje suočavaju brojni Romi u suprotnosti su s temeljnim vrjednostima Unije.

Romi nemaju jednak pristup tržištu rada, izobrazbi, stanovanju i zdravstvenoj skrbi. Prisilno iseljavanje Roma nadalje izaziva zabrinutost. Izim toga, začarani krug siromaštva nadalje je zatvoren, jer djeca Roma često ne dobivaju jednako kvalitetnu izobrazbu kao ostala djeca. Zbog toga očekujemo da je potrebno da poglavito romska djeca dobiju bolji pristup izobrazbi.

Europske institucije i države članice obvezale su se na borbu protiv diskriminacije i segregacije ali i na bolju integraciju romske zajednice. Iako je integracija Roma ponajprije odgovornost država članica, u okvirustrategije „Europa 2020.”  prednost se daje aktivnostima kojima se podupire socioekonomska uključenost Roma i priječi diskriminacija. U tom kontekstu, pod sloganom „Za Rome, s Romima”, Komisija provodi svrhovite komunikacijske aktivnosti i borbu protiv diskriminacije i stereotipa usmjerenih protiv Roma. U razdoblju 2014. – 2020. Komisija u okviru kohezijske politike omogućit će dodatno financiranje za mjere kojima je svrha socijalna uključenost. Jednoglasnim donošenjem Preporuke Vijeća o Romima 2013. države članice potvrdile su svoju predanost postizanju uključenosti Roma. Međutim, potrebno je učiniti još više, ne samo na nacionalnoj razini, naročito još i na lokalnoj razini. Stoga Europska unija i dalje podupire ne samo nacionalna tijela, već što je najbitnije, i lokalne dionike u njihovu djelovanju na zaštiti temeljnih prava Roma.

Trebamo osigurati djelotvornu provedbu tih inicijativa. Kao čuvarica Ugovora Komisija će nastaviti podupirati i pratiti politike država članica za borbu protiv diskriminacije kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava sviju. Romi su dio naše Unije i ne smiju biti zapostavljeni.”

EU povećao pomoć Etiopiji zbog teške suše

Europska komisija danas je najavila paket pomoći Etiopiji u vrjedan 122,5 milijuna eura koji je usmjeren na rješavanje žurnih potreba ljudi pogođenih sve težom humanitarnom situacijom stvorenom jednim od do sad najekstremnijih klimatskih fenomena uzročnikom El Niñom. Svrha je novih sredstava povezati humanitarni odgovor i pomoć za početni oporavak s inicijativama kojima se rješavaju temeljni uzroci krhkosti i osjetljivosti. Objavljeno je i priopćenje za medije.

Plan ulaganja za Europu: EIF potpisao dva nova sporazuma o financiranju MSP-ova u Italiji

Europski investicijski fond (EIF) potpisao je dva nova sporazuma o financiranju MSP-ova u Italiji: jedan s bankom Banco Popolare, a drugi s bankom Banca Popolare di Bari. Tim će se sporazumima inovativnim tvrtkama u Italiji tijekom sljedeće dvije godine osigurati daljnja financijska sredstva u iznosu od 400 milijuna eura. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Povjerenik Carlos Moedas dodjeljuje nagradu za Europsku prijestolnicu inovacije 2016.

Povjerenik Moedas, zadužen za istraživanje, znanost i inovacije, i Markku Markkula, predsjednik europskogOdbora regija, dodjeljuju danas poslijepodne nagradu i Capital za Europsku prijestolnicu inovacije. Nagrada i Capital dodjeljuje se gradovima koji na ambiciozan i kreativan način razvijaju svoje inovacijske kapacitete. Grad pobjednik dobit će 950 000 eura namijenjenih proširenju inovacijskih aktivnosti. Godine 2014. nagradu je osvojila Barcelona za korištenje novih tehnologija i inicijativa kao što su otvoreni podatci, dostatna energija iz mreža za grijanje i hlađenje ali i pametne usluge koje se pružaju pomoću IKT-a, i koje potiču inovaciju i dobrobit građana. Ove godine u završni krug ušli su Amsterdam, Berlin, Eindhoven, Glasgow, Milano, Oxford, Pariz, Torino i Beč. Videoprezentacije svih finalista dostupne su ovdje. Svečanost dodjele počela je u 14.20 u Odboru regija u Bruxellesu, a može se pratiti pod oznakom #iCapitalAwards. Dodatne informacije dostupne suovdje.

S kojim se preprekama suočavate u pograničnim regijama? Komisija objavila rezultate javnog savjetovanja

U rujnu 2015. Komisija je započela prjekograničnu reviziju kako bi analizirala prepreke s kojima se još uvijek suočavaju građani u pograničnim regijama. U okviru revizije provedeno je javno savjetovanje na razini čitavog EU-a, čiji su rezultati objavljeni danas. Ispitanici su jasno definirali preostale prekogranične probleme, jer se od njih tražilo i da iznesu konkretne zamisli za njihovo rješavanje. Te su zamisli objedinjene u danas objavljenom izvješću. Istaknuto je pet glavnih prepreka: 1. pravne i administrativne prepreke (nepriznavanje kvalifikacija, razlike u sustavima socijalne zaštite, mirovinskim i poreznim sustavima), 2. jezične prepreke, 3. složen fizički pristup (nepostojanje infrastrukture i integriranih sustava javnog prijevoza), 4. nedostatak suradnje tijela javne vlasti na prjekograničnim pitanjima, 5. ekonomske razlike (razlike u tržištu rada i plaćama koje stvaraju asimetrične tokove). Povjerenica za regijsku politiku Corina Crețu komentirala je rezultate: „Drago mi je što dvije trećine ispitanika postojanje granice u svojoj regiji smatra prilikom, ali rezultati ipak pokazuju da moramo raditi na uklanjanju preostalih prepreka. Uzet ću to u obzir u razmatranju kohezijske politike i prjekogranične suradnje tijekom sljedećih godina.“ U razdoblju od 2014. do 2020. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u poboljšanje prjekogranične suradnje uložit će se više od deset milijardi eura

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

Kalendar Tjedne aktivnosti povjerenikâ