EK vijesti 7. travnja 2016.

Akcijski plan za PDV: Komisija predstavlja mjere za modernizaciju PDV-a u EU-u

European Commission 1

Europska komisija predstavila je akcijski plan kojim se utvrđuju načini preustroja postojećeg EU-ova sustava PDV-a sa svrhom kako bi postao jednostavniji, otporniji na prijevare i pogodniji za poslovanje. Današnji akcijski plan prvi je korak prema jedinstvenom europskom području PDV-a spremnom za borbu protiv prijevara, potporu poslovnom sektoru ali i doprinos digitalnom gospodarstvu i e-trgovini. Dodatne informacije dostupne su u materijalima za medije. Konferencija za medije povjerenikaMoscovicija može se pogledati ovdje.

Predsjednik Juncker promiče Europski fond za strateška ulaganja

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Junckerpozvao je tvrtke i ulagače iz cijelog svijeta neka iskoriste Plan ulaganja za Europu. U govoru na konferenciji koju je organizirao Europski centar za političku strategiju predsjednik je izjavio: „Znamo da postoje dobri projekti koji čekaju financiranje. Znamo da postoje financijska sredstva koja čekaju dobre projekte. Zajedno se možemo pobrinuti da svi budu informirani o tomu što im može ponuditi Europski fond za strateška ulaganja. Pošaljimo poruku ulagačima diljem svijeta: mi smo spremni, a oni su dobrodošli.“ U prvih devet mjeseci postojanja Europski fond za strateška ulaganja već je mobilizirao 76 milijardi eura novih ulaganja u 22 države članice EU-a, a zahvaljujući njemu 125 000 malih i srednje velikih tvrtki ima bolji pristup financiranju. Govor predsjednika Junckera na konferenciji „Europa kao ulagačka destinacija“ dostupan je na internetu, baš kao i govor potpredsjednika Katainena koji je također govorio na toj konferenciji.

Cipar se vratio u redoviti ciklus usklađivanja gospodarskih politika

Nakon što je prošlog tjedna izašao iz programa financijske pomoći, Cipar se vratio u standardni okvir usklađivanja gospodarskih politika u europskom semestru. Ažurirani pregled makroekonomskih neravnoteža u državama članicama EU-a dostupan je ovdje. Dostupan je i informativni članak s dodatnim informacijama o postignućima Cipra u okviru programa i o sljedećim koracima u europskom semestru.

Europska komisija i Čile sklopili sporazum o trgovini ekološkim proizvodima

Europska unija i Čile zaključili su pregovore o sporazumu o trgovini ekološkim proizvodima. Na temelju tog sporazuma EU i Čile međusobno će priznavati i jednako vrjednovati sva pravila o ekološkoj proizvodnji i sustavima nadzora ali i jamčiti visoku razinu poštivanja načela ekološke proizvodnje. Dodatne informacije o sporazumu dostupne su na internetu

Međunarodni dan Roma: izjava prvog potpredsjednika Timmermansa, povjerenice Thyssen, povjerenice Jourove i povjerenice Creţu

„Jednakost pred zakonom i nediskriminacija temeljne su vrjednote Europske unije. Međutim, netrpeljivost prema Romima i dalje je vrlo česta pojava u Europi i svijetu. Isključenost, nejednakost i diskriminacija s kojima se i dalje suočavaju brojni Romi u suprotnosti su s temeljnim vrjednotama Unije. Romi nemaju jednak pristup tržištu rada, izobrazbi, stanovanju i zdravstvenoj skrbi. Prisilne deložacije Roma nadalje su razlog za zabrinutost. Izim toga, začarani je krug siromaštva i dalje zatvoren jer romska djeca često ne dobivaju jednako kvalitetnu izobrazbu kao ostala djeca. Zato smo uvjereni jer žurno je potrebno da romska djeca dobiju pristup boljoj izobrazbi.“Cjelovita izjava dostupna je na internetu. Priče o uspješnoj integraciji mladih Roma dostupne su ovdje.