sea level

Nastavi li se emisija stakleničkih plinova sadašnjim tempom, zbog otapanja antarktičkog leda razina mora bi se do 2100. godine mogla povećati za metar i pol, odnosno za pola metra više nego što se ranije predviđalo, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature. (Hina/Reuters)

Leave a Reply

Your email address will not be published.