EK vijasti 29. ožujka 2016.

Izbjeglička kriza: Komisija podupire dostavu pomoći Grčkoj putem Mehanizma EU-a za zaštitu društava građana

European Commission 1

U Grčku su danas stigla dva kamiona sa 150 električnih grijalica, stotinu kreveta, 50 šatora, 150 protupožarnih alarma, 32 aparata za gašenje požara i 500 pokrivača iz Švedske, ali i stotinu poljskih kreveta i tisuću jastuka koje je poslala Njemačka u sklopu najnovijeg paketa materijalne pomoći koji je odnedavno dostupan putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Europska komisija sudjelovala je u troškovima prijevoza i te najnovije pošiljke. Protekli tjedan Grčkoj su žurno na tisuće potrebnih predmeta dostavile Austrija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Litva, Španjolska, Švedska i Norveška. Riječ je o stambenim kontejnerima i šatorima za zimu, krevetima, vrećama za spavanje, pokrivačima, grijalicama, generatorima električne energije, spremnicima za vodu i pumpama. Većinu troškova prijevoza sufinancirala je Europska komisija. Europski povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides pohvalio je količinu pomoći: „Otkako je u prosincu zbog pomoći izbjeglicama Grčka aktivirala Mehanizam za zaštitu građana, pomoć je pružilo 17 država i dostavljeno je više od 87 tisuća predmeta. Zahvaljujem svim državama koje su do sad pružile pomoć, a posebno tijelima za zaštitu građana tih država. Pomoć je i dalje potrebna jer su humanitarne potrebe izbjeglica u Grčkoj i dalje velike.” 

Mehanizam za zaštitu građana može aktivirati država članica ili država izvan EU-a osjeti li da joj je kriza prevelika. Europska komisija zatim koordinira pomoć država sudionica, pritom može sufinancirati najviše 85 % troškova prijevoza pomoći i stručnjaka u državi o kojoj je riječ. Izim Grčke taj mehanizam od lipnja 2015. aktivirali su Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija. Za razliku od novog instrumenta koji je Komisija predložila za hitnu potporu, Mehanizam EU-a za zaštitu građana (EUCPM) oslanja se na dobrovoljne priloge država sudionica. Novi instrument žurne potpore omogućit će EU-u da izravno financira humanitarne aktivnosti unutar EU-a. Ovdje možete naći tablicu s najnovijom pomoći dostavljenom putem Mehanizma za zaštitu građana. (Dodatne informacije: Alexandre Polack – Tel.: +32 229 90677; Sharon Zarb – Tel.: +32 229 92256)