Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o sanaciji javnih ustanova i omogućio da se zdravstvene ustanove vrate osnivačima, zajedno s dugovima prema farmaceutskoj industriji

sjednica sabor

Oporba u tom slučaju najavljuje ustavnu tužbu, s pojašnjenjem da se stvaraju obveze za državu te županije i gradove koji su osnivači bolnica bez pokrića u proračunu, koji je Sabor također donio u ponedjeljak

Vlada je prvotno predložila da bolnice i njihove obveze u cijelosti preuzmu županije osnivači, da bi naknadno amandmanom utvrdila da će se dugovi sanirati na temelju posebnih sporazuma s Ministarstvom zdravlja.

“U više navrata smo od Ministarstva tražili da se očituje o visini obveze koju će preuzeti državni proračun, no nismo dobili odgovor. Na temelju odluka Ustavnog suda, Poslovnika Sabora, ali i samog Ustava, u svakom aktu mora biti naznačeno kolika je obveza za državu i kako će se snositi. To je ovdje izostalo i smatramo kako je riječ o povredi Ustava”, kazao je Grbin. Hina