Krenite u realizaciju svoje inovativne poduzetničke ideje

Krenite u realizaciju

Tehološki park Zagreb mjesto je na kojem se dobre ideje pretvaraju u poduzetništvo kroz programe preinkubacije i inkubacije. Ako želite biti dio te priče, požurite s prijavom

Krenite u realizaciju

Razvojna agencija Zagreb kroz Tehnološki park Zagreb  (TPZ) podupire tehnološki inovativne poduzetnike i razvojne timove na području Grada Zagreba u njihovim poduzetničkim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu podršku te specifične programe usluga poput edukacija i umreženja, s tendencijom kontinuirane prilagodbe novim potrebama

TPZ svoje aktivnosti ostvaruje na dvije lokacije, na adresama Dragutina Golika 63 i  Slavonska avenija 52 (Žitnjak).  Trenutno je u TPZ-u inkubirano 20 tvrtki koje čine mrežu iskusnih stručnjaka –  mentora budućim članovima Tehnološkog parka. Pozivaju sve zainteresirane da se prijave za članstvo  u Tehnološki park.

Ovisno o fazi razvoja, inovativne poduzetničke ideje nude programe predinkubacije i inkubacije. Program predinkubacije  namijenjen je fizičkim osobama ili razvojnim timovima koji se bave razradom inovativnih projekta s komercijalnim potencijalom. Prijaviti se mogu fizičke osobe koje u trenutku podnošenja prijave još nemaju registriran poslovni subjekt, niti imaju vlasničke udjele u drugim poslovni subjektima, ali planiraju osnovati pravni subjekt u cilju realizacije poduzetničkog projekta.  Program inkubacije  namijenjen je inovativnim poduzetnicima koji se bave razvojem proizvoda i usluga na području visokih tehnologija. U ovaj program prijaviti se mogu poslovni subjekti sa sjedištem u Gradu Zagrebu koji imaju najmanje jednog, a najviše 10 zaposlenih osoba.

Interes za korištenjem prostora i usluga Tehnološkog parka se iskazuje prijavom na e-mail tehnopark@raza.hr . Požurite, raspoloživi kapaciteti su ograničeni. Obrazac za prijavu i pravilnik dostupni su za preuzimanje na poveznici. portal studentski.hr