Predstavljanje monografije – Sodaberg koreografskog laboratorija: O plesu i iz(a) plesa

O plesu i iza plesa 1

U sklopu obilježavanja 10 godina svoga rada i djelovanja, umjetnička organizacija SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ, predstaviti će publikaciju O PLESU I IZ(A) PLESA

O plesu i iza plesa 1

Monografija će biti predstavljena u petak, 18. ožujka s početkom u 18 sati u Zagrebačkom plesnom centru, u sklopu izvedbenog projekta KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE 2016.

Monografija O PLESU I IZ(A) PLESA objedinjuje tekstualne osvrte nekoliko teatrologa, teoretičara i umjetnika – Une Bauer, Katje Šimunić, Tomislava Medaka, Andreja Mirčeva, Pavla Heidlera, Marjane Krajač i Mile Pavičević – s namjerom kreiranja diskurzivnog okvira kojim bi se mapirale ključne odrednice i poetike realiziranih umjetničkih radova i projekata o koreografskim i plesnim praksama organizacije. U svojim tekstovima autori se na iste osvrću iz različitih pozicija, demonstrirajući na taj način polifono mišljenje o plesu i iz plesa. Također, monografija sadržava i odabrane, postojeće programatske tekstove i intervjue, te selektiranu vizualnu arhivu radova.

Urednik publikacije je Andrej Mirčev, autori projekta su Marjana Krajač, Andrej Mirčev i Valentina Toth, a oblikovanje potpisuje Valentina Toth. 

SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ je radna, razvojna i produkcijska platforma u području suvremenog plesa i koreografije. Organizacija se u posljednjih deset godina svoga djelovanja etablirala kao angažirano žarište rada i promišljanja plesne umjetnosti i širih koreografskih praksi. Više o projektima i radovima na http://sodaberg.hr

O plesu i iza plesa 2