Poziv umjetnicima za sudjelovanje u 7. Hrvatskom trijennalu akvarela

Gradski muzej Karlovac i Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda organiziraju 7. Hrvatski triennale akvarela

trienale 2

Ovom prilikom pozivamo sve likovne umjetnike-akvareliste da se odazovu na natječaj

Uvjeti iz natječaja jasno su opisani u pravilniku 7. HTA. Žirirani radovi biti će predstavljeni na izložbama u Karlovcu i Slavonskom Brodu. Izložbu će pratiti katalog. Najuspjelijem autoru žiri će dodijeliti veliku otkupnu nagradu 7. HTA. Rok za prijavu teče od objave natječaja do 1. travnja 2016. godine. Veselimo se vašim radovima nastalim u periodu od tri godine i pozivamo da predstavite najbolje.

PRAVILNIK 7. HRVATSKOG TRIENNALA AKVARELA 2016. GODINE

1. UVOD
1.1 Gradski muzej Karlovac i Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda organiziraju trienalnu izložbu hrvatskog akvarela pod nazivom: 7. Hrvatski triennale akvarela.
1.2. Svrha Hrvatskog triennala akvarela jest pružiti uvid u svojstva i značajke akvarela kao likovne tehnike i discipline, prikazati najnovija djela nastala u Hrvatskoj u posljednje tri godine, upozoriti na imena i nove autorske darovitosti.
1.3. Hrvatski triennale akvarela održava se svake treće godine, počevši od 1998. godine.
1.4. Gradski muzej Karlovac i Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda upućuju poziv likovnim umjetnicima za sudjelovanje. Način pristupa izložbi i uvjetima izlaganja regulirani su ovim pravilnikom i javno objavljeni na web stranicama: www.gmk.hr, www.gugsb.hr, ULUPH-a i HDLU-ova, Akademija art-a.
1.5. 7. Hrvatski triennale akvarela premijerno će biti postavljen u Galeriji V. Karas, Gradskog muzeja Karlovac, Ljudevita Šestića 3 u Karlovcu. Otvorenje i promocija laureata bit će u svibnju 2016. godine.
U Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda, izložba će se otvoriti u rujnu 2016. godine.

2. ODBORI IZLOŽBE
2.1. Organizacijski odbor 7. Hrvatskog triennala akvarela je tijelo sastavljeno od 4 člana:
1. Hrvojka Božić, mr.sc., ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac,
2. Branimir Pešut, prof. ravnatelj Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda,
3. Aleksandra Goreta, akademska slikarica, voditeljica Galerije „Vjekoslav Karas“,
4. Romana Tekić, prof. voditeljica Galerije „Ružić“, Slavonski Brod.
Organizacijski odbor imenovao je članove odbora za izbor djela:
1. Nikola Albaneže povjesničar umjetnosti,
2. Feđa Gavrilović povjesničar umjetnosti,
3. Josip Zanki, predsjednik HDLU Zagreb.
2.2. Odbor za izbor djela izabire djela za izložbu i dodjeljuje Veliku otkupnu nagradu Hrvatskog triennala akvarela od 5000 kn.

3. UVJETI IZLAGANJA
3.1. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju počasni autori (počasni autori su nagrađivani laureati iz prijašnjih saziva HTA) i autori koji su se odazvali na javni poziv uz uvjet da prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika.
3.2. Jedan autor može prijaviti najviše jedno djelo.
3.3. U obzir za odabir dolaze djela izrađena vodenim bojama (akvarelom) izvedena na podlozi formata ne većeg od 700 x 1000 mm.
3.4. Izlagači su uz radove organizatoru dužni poslati kontakt podatke (adresa, e-mail adresa, mobitel, telefon i sl.) i podatke za katalog.
Podaci za katalog obuhvaćaju biografske podatke autora (kratak životopis sa osnovnim informacijama o autoru) i podatke za katalošku jedinicu pojedinog prijavljenog djela (autor, naziv, dimenzija, godina nastanka, tehnika.)
Podatci za katalog moraju biti snimljeni u digitalnom obliku ( cd microsoft word dokument). Podatci za katalošku jedinicu pojedinog prijavljenog djela moraju biti ispisani na poleđini djela. Djela bez priloženih podataka neće se uzeti u obzir za izlaganje.
3.5. Djela svih sudionika (osim počasnih) podvrgavaju se žiriranju.
3.6. Djela se dostavljaju neopremljena.

4. DOKUMENTI IZLOŽBE
4.1. Organizator priprema i objavljuje katalog izložbe. Svaki izlagač dobiva jedan besplatan primjerak kataloga izložbe.
4.2. Izlagači prepuštaju organizatoru pravo na fotografiranje i reproduciranje djela i bibliografskih podataka u katalog, dokumentaciju i za propagandne svrhe izložbe bez odštete i naknade.

5. PREDAJA I POVRATAK RADOVA
5.1. Rok za predaju radova teče od objave poziva do 1. travnja 2016. godine.
5.2. Radovi se mogu poslati poštom ili predati na adresi:
Gradski muzej Karlovac, Galerija V. Karas, Ljudevita Šestića 3, 47000 Karlovac.
5.3. Troškove dostave snosi autor. Troškove osiguranja i posebnog rukovanja pri slanju na adresu snosi autor.
5.4. Troškove povratka radova snosi organizator.

6. OSIGURANJE IZLOŽBE
6.1. Organizator poduzima uobičajene mjere za osiguranja izložbe, ali se sama djela pojedinačno ne osiguravaju kod osiguravajućih društava.
6.2. Ako izloženi rad nije moguće zaštititi iz tehničkih razloga, organizator ne preuzima odgovornost za moguća nastala oštećenja.

7. PRODAJA
7.1. Organizator izložbe posreduje kod prodaje izloženih djela bez naknade.

8. UPRAVA
8.1. Galerija V. Karas, Ljudevita Šestića 3, Karlovac, Aleksandra Goreta, voditeljica galerije, tel 047 412 381.