Skip to content

Mata Croata: Kamenim jedrima put neba

Mata CROata (Mate Turić) rođen je u Zagrebu. Završio je srednju školu za zvanje klesarski tehničar u Pučišćima na Braču. Poslije srednje škole odlazi u vojsku, gdje je služeći vojni rok u vojarni izrađivao kamene radove. Nakon završetka vojnog roka nastavlja raditi kao klesar. Zatim odlazi raditi na obnovi zagrebačke katedrale.

Mate 1

Mate 2

pozivnica