Europska komisija vijesti 9. ožujka 2016.

European Commission 1

EU 2015. oznanili objavljivanje Općeg izvješća o aktivnostima Europske unije

Europska komisija danas 9. ožujka oznanila je europskoj javnosti objavljivanje Općeg izvješća o aktivnostima Europske unije za 2015. godinu. Opće izvješće obuhvaća najbitnije događaje i inicijative iz godine za koju je oznanjeno. U najnovijem se izvješću uz ostalo govori i o naporima EU-a kojim bi riješili izbjegličku krizu, o sporazumu o podršci Grčkoj, o reakciji EU-a nakon terorističkih napada u Parizu, o pokretanju Plana ulaganja za Europu ali i o drugim bitnim inicijativama, npr. jedinstvenom digitalnom tržištu, energetskoj uniji i uniji tržišta kapitala. U izvješću i u zasebnom kratkom sažetku aktivnosti EU-a predstavljaju se na način pristupačan građanima, razumljiv ne samo osobama koje su upoznate s europskim poslovima, već i svekolikoj javnosti. Ove su godine opsežnom upotrebom hiperpoveznica, fotografija, videozapisa i infografika znatno poboljšani interaktivnost i vizualni dojam. Objavljivanje Općeg izvješća zapravo je obveza propisana člankom 249. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Izvješće je dostupno na svim službenim jezicima EU-a na ovoj poveznici.

Povjerenica Thyssen pozdravila potpisivanje odluke o stvaranju europske platforme za borbu protiv neprijavljenog rada

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen pozdravila je današnje službeno potpisivanje u Europskom parlamentu i Vijeću odluke o uspostavi europske platforme za borbu protiv neprijavljenog rada. Glavna svrha platforme ojačati je suradnju među državama članicama u borbi protiv neprijavljenog rada razmjenom najboljih praksi koja bi mogla dovesti do razvoja zajedničkih smjernica i načela kako bi inspekcijska tijela mogla učinkovitije rješavati problem neprijavljenog rada. Povjerenica Thyssen izjavila je: „Stvaranje dalekosežnog i pravednog unutarnjeg tržišta jedan je od prioriteta ove Komisije. U tom smo kontekstu jučer iznijeli prijedlog za reviziju Direktive o upućivanju radnika. Danas potvrđujemo svoju spremnost na borbu protiv neprijavljenog rada. Neprijavljeni rad problem je koji nanosi ozbiljnu štetu, ne samo radnim uvjetima, već i poštenom natjecanju među poduzećima i javnim proračunima. Zbog toga toplo pozdravljam današnje potpisivanje odluke pa sam uvjerena da će nas ojačana suradnja i razmjena informacija među državama članicama u borbi protiv neprijavljenog rada dovesti još bliže dalekosežnom i pravednom unutarnjem tržištu.“ U okviru platforme okupit će se razna tijela za provedbu zakona, npr. inspekcije rada, tijela za socijalnu zaštitu i porezne uprave svih država članica. U radu platforme sudjelovat će i socijalni partneri. Prvi sastanak svih sudionika u radu platforme održat će se 27. svibnja u Bruxellesu. Dodatne informacije o izvješću dostupne su ovdje. Svečanost potpisivanja održava se danas u 14.30 u Strasbourgu.

EU 2015. oznanili objavljivanje Općeg izvješća o aktivnostima Europske unije

Europska komisija danas 9. ožujka oznanila je europskoj javnosti objavljivanje Općeg izvješća o aktivnostima Europske unije za 2015. godinu. Opće izvješće obuhvaća najbitnije događaje i inicijative iz godine za koju je oznajeno. U najnovijem se izvješću uz ostalo govori i o naporima EU-a kojim bi riješili izbjegličku krizu, o sporazumu o podršci Grčkoj, o reakciji EU-a nakon terorističkih napada u Parizu, o pokretanju Plana ulaganja za Europu ali i o drugim bitnim inicijativama, npr. jedinstvenom digitalnom tržištu, energetskoj uniji i uniji tržišta kapitala. U izvješću i u zasebnom kratkom sažetku aktivnosti EU-a predstavljaju se na način pristupačan građanima, razumljiv ne samo osobama koje su upoznate s europskim poslovima, već i svekolikoj javnosti. Ove su godine opsežnom upotrebom hiperpoveznica, fotografija, videozapisa i infografika znatno poboljšani interaktivnost i vizualni dojam. Objavljivanje Općeg izvješća zapravo je obveza propisana člankom 249. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Izvješće je dostupno na svim službenim jezicima EU-a na ovoj poveznici.

Povjerenica Thyssen pozdravila potpisivanje odluke o stvaranju europske platforme za borbu protiv neprijavljenog rada

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen pozdravila je današnje službeno potpisivanje u Europskom parlamentu i Vijeću odluke o uspostavi europske platforme za borbu protiv neprijavljenog rada. Glavna svrha platforme ojačati je suradnju među državama članicama u borbi protiv neprijavljenog rada razmjenom najboljih praksi koja bi mogla dovesti do razvoja zajedničkih smjernica i načela kako bi inspekcijska tijela mogla učinkovitije rješavati problem neprijavljenog rada. Povjerenica Thyssen izjavila je: „Stvaranje dalekosežnog i pravednog unutarnjeg tržišta jedan je od prioriteta ove Komisije. U tom smo kontekstu jučer iznijeli prijedlog za reviziju Direktive o upućivanju radnika. Danas potvrđujemo svoju spremnost na borbu protiv neprijavljenog rada. Neprijavljeni rad problem je koji nanosi ozbiljnu štetu, ne samo radnim uvjetima, već i poštenom natjecanju među poduzećima i javnim proračunima. Zbog toga toplo pozdravljam današnje potpisivanje odluke pa sam uvjerena da će nas ojačana suradnja i razmjena informacija među državama članicama u borbi protiv neprijavljenog rada dovesti još bliže dalekosežnom i pravednom unutarnjem tržištu.“ U okviru platforme okupit će se razna tijela za provedbu zakona, npr. inspekcije rada, tijela za socijalnu zaštitu i porezne uprave svih država članica. U radu platforme sudjelovat će i socijalni partneri. Prvi sastanak svih sudionika u radu platforme održat će se 27. svibnja u Bruxellesu. Dodatne informacije o izvješću dostupne su ovdje. Svečanost potpisivanja održava se danas u 14.30 u Strasbourgu.

Europski semestar 2016.: Komisija podsjeća države članice na fiskalne obveze

Komisija djelujući u Bruxellesu 9. ožujka u okviru Europskog semestra 2016. nadovezala se na svoju nedavnu zimsku gospodarsku prognozu pa je podsjetila države članice kako bi trebale poduzeti odgovarajuće mjere zbog ispunjenja svojih obveza iz Pakta o stabilnosti i rastu.

Procjena usklađenosti s Paktom postupak je koji se odvija tijekom cijele godine. Za Španjolsku, na koju se trenutno primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita, današnji podsjetnik ima oblik neovisne preporuke Komisije. Te su preporuke uvedene u okviru paketa od dvije mjere i uobičajeno su sredstvo ranog upozorenja državama članicama europodručja na koje se primjenjuje korektivni dio Pakta. Donose se u fazi postupka semestra kad se još mogu poduzeti mjere kojima će se pravodobno ispraviti prekomjerni deficit. Komisija je svoju zabrinutost u pogledu usklađenosti s fiskalnim obvezama izrazila i Belgiji, Finskoj, Hrvatskoj, Italiji i Rumunjskoj.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je:„Utvrdili smo da bi proračunske strategije šest država mogle ugroziti ispunjavanje preuzetih obveza u okviru Pakta o stabilnosti i rastu. Još ima dovoljno doba kako bi se poduzele potrebne mjere pa stoga danas šaljemo rano upozorenje. Spremni smo s tim državama započeti konstruktivan dijalog u svrhu smanjenja rizika.”

Povjerenik Pierre Moscovici, nadležan za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Danjašnje mjere rezultat su nove procjene proračunskih izgleda više država nakon Komisijine zimske gospodarske prognoze. Poduzeli smo sve što je bilo u našoj moći da nacionalna nadležna tijela upozorimo na rizike u pogledu usklađenosti. Sad je na njima da pri sastavljanju svojih srednjoročnih fiskalnih planova u travnju ta upozorenja uzmu u obzir.”

Komisija je odavno donijela neovisne preporuke za Francusku i Sloveniju nakon svoje zimske prognoze 2014. Te su države potom poduzele posebne mjere politike, koje je Komisija uzela u obzir pri izradi preporuka po državama članicama 2014.

U okviru ciklusa europskog semestra Komisija na proljeće može donijeti svoje prijedloge za preporuke Vijeća državama članicama u pogledu fiskalnih pitanja. Na taj se način mogu uzeti u obzir informacije koje države članice dostavljaju u okviru svojih nacionalnih programa reformi i programa stabilnosti ili konvergencije, uključujući moguće daljnje mjere povezane s današnjim paketom. Preporuke su zasnovane na Komisijinoj proljetnoj prognozi, u koju će biti uključeni konačni podatci o proračunu za 2015. koje potvrdi Eurostat.

Sljedeći koraci

Nakon Komunikacije od 8. ožujka 2016. o Europskom semestru 2016. Komisija će stupiti u kontakt s vladama, nacionalnim parlamentima, socijalnim partnerima i ostalim dionicima.

Komisija će u ožujku i travnju održati i dodatne dvostrane sastanke s državama članicama, tijekom kojih će imati priliku raspraviti s nacionalnim nadležnim tijelima o izvješćima po državama članicama.

Očekuje se da će države članice u travnju predstaviti svoje nacionalne programe reformi i svoje programe stabilnosti (za države članice europodručja) ili programe konvergencije (za države članice izvan europodručja), uključujući moguće daljnje mjere povezane sa zimskim paketom.

Na osnovu svega toga Komisija će u proljeće predstaviti svoje prijedloge za novi skup preporuka po državama članicama usmjerene na rješavanje ključnih izazova. Preporuke će uključivati i fiskalne smjernice koje su zasnovane na Komisijinoj proljetnoj prognozi, koja će obuhvaćati konačne podatke o proračunu za 2015. koje potvrdi Eurostat.

DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija

Memorandum

Izvješća po državama članicama

Početak Europskog semestra 2016.: objašnjenje paketa Europskog semestra iz studenoga

Ekonomsko upravljanje u EU-u

Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2016.

Zimska gospodarska prognoza 2016.

IP/16/704