U Zagrebu predstavljena dokumentarna knjiga Oteto djetinjstvo djece iz Rame koje je autor Pavao Crnjac

“Oteto djetinjstvo – djeca iz Rame na prehrani u Zagrebu nakon četničkog pokolja 1942. i gladi 1943. godine”  naslov je novoobjavljene knjige kojoj je autor katolički svećenik Pavao Crnjac i koja je zaista dojmljivo predstavljena 3. ožujka 2016. u Napretkovom kulturskom centru u Zagrebu. Zznalački uvjerljivo ju je predstavio dr. sc. Ivan Markešić s Instituta Ivo Pilar a ujedno argumntirano o nastanku knjige govorio je njezin autor svećenik Pavao Crnjac koji je rodom iz Rame (župa Uzdol). Prije početka predstavljanja knjige sve je nazočne posjetitelje riječima dobrodošlice pozdravio predsjednik zagrebačkog Napretka dr. sc. Tomislav Dubravac

Oteto djetinjstvo djeca iz Rame 1

Ivan Raos

O knjizi baš kao i o povjesnoj zbilji i onodobnim okolnostima i kontekstu kojeg ona dokumentarno oznanjuje uvjerljivo je na predstavljanju govorio dr. sc. Ivan Markešić koji je sa svoje znanstvene razine prikazao zaista dojmljivo sadržaj knjige pritom i predstavio njezinog autora kako i priliči ovako iskusnom i uglednom hrvatskom znanstveniku

Ovom knjigom o Otetetom djetinjstvu i strahotama koje su proživjela djeca iz Rame koju je autor Pavao Crnjac na osnovu spoznaja i cjeloživotnih istraživanja priredio i ukoričio i kojom je kao kroničar ramske onodbnice pregledno oznanio javnosti mnoge nepoznatosti koje će od sad biti dostupne svima. Predočivši vrlo ozbiljeno sva povijesna zbivanja baš kako su se i odvijala od 1941. do 1943. godine, a poglavito ona koja su vezana za pokolj stanovništva i pljačku Rame i spašavanje nedužne Ramske djece od gladi iz okrutnih tadašnjih strahota i okolnosti iz kojih su teškom mukom ipak bila izbavljena, i nakon čega su dovedena na prehranu u Zagreb.

Oteto djetinjstvo djeca iz Rame 2

Uz predstavljanje knjige prikazani su dokumentarni filmski uradtci i foto dokumenti iz kojih je vidljivo kako i što danas iz sadašnjosti o onodobnim ratnim i poratnim nedaćama i događajima iz djetinjstva govore djeca koja su bila istinske žrtve četničkih zlodjela i pokolja pa i kako su uspjeli proživjeti sve te okrutnosti koje su ih kao djecu zadesile i ramsko hrvatsko stanovništvo u cjelini.

Stradalnička iskustva 700 ramske djece traumatična su i nezaboravlljiva

Oteto djetinjstvo djeca iz Rame 3

Zapravo brojka od 700 djece vrlo je tragična jer su bila istinska ratna siročad, pritom su njihova iskustva bila bolna, stradalnička i traumatična. Popis imena djece donedavno je bio skriven i brižno čuvan u tajnosti u okrilju zagrebačkih tajnih arhiva, jer sve do 2008. godine nije ga se moglo otvoriti u potpunosti. Ipak uz mnogo truda uspio je to učiniti svećenik Pavao Crnjac. Njega su na to nagnali brojni razlozi, jedan od njih je emotivni i obiteljski, jer je u tim strahotama Drugog svjetskog rata izgubio gotovo svu svoju obitelj.

Autor knjige pomno je istražio sudbinu više od 700 djece iz Rame uz izvorna svjedočenja, s arhivskom fotodokumentacijom uz obilje dokumentarnih priloga. Svoja zapažanja o knjizi oznanili su i recenzenti knjige, kako svojedobni gvardijan franjevačkog samostana u Rami fra Mijo Džolan, komunikolog i novinar mr. sc. Matej Škarica, uz stručni osvrt kojeg je dao povjesničar dr. sc. Josip Jurčević. Zapravo knjiga sama po sebi predstavlja vrjedno djelo koje rasvjetljava povijest Rame i njezina stradanja u 20. stoljeću.

Oteto djetinjstvo djeca iz Rame 4

Prilikom predstavljanja posjetitelji su je mogli nabaviti knjigu po promotivnoj cijeni i uvidjeti da je riječ o iznimnom djelu ovog vrsnog ramskog kroničara koji je u sedmom desetljeću života, istraživački je nadalje poletan i znatiželjan pripremajući nova djela.

Iako je kišilo u trenutku predstavljanja knjige, ipak nije u tolikoj mjeri umanjilo značaj i znatiželju posjetitelja za ovo zbivanje.

Oteto djetinjstvo djeca iz Rame 5