EK novosti 2.3.2016.

European Commission 1

Komisija predlože novi instrument pomoći u nuždi zbog bržeg reagiranja na krize u EU-u

European Commission 1

Europska komisija 2.veljače predložila je novi instrument za pomoć u nuždi unutar Europske unije kako bi se omogućila brža i usmjerenija reakcija na velike krize, npr. pružanje pomoći državama članicama koje su suočene s velikim brojem izbjeglica

Inicijativa je iznesena u trenutku u kojem je izbjeglička kriza dosegnula do sad neviđene razmjere, zbog čega u više država članica postoji potreba za trenutnom hitnom podrškom, jer je na njihovu državnom području udomljeno mnoštvo izbjeglica. Komisija je od samog početka odlučna državama članicama pružiti sve moguće oblike pomoći, dok se ovaj prijedlog izravno nadovezuje na zasjedanje Europskog vijeća 18. i 19. veljače, na kojeg su države članice pozvale Komisiju da razvije kapacitete potrebne za pružanje unutarnje pomoći u nuždi. Novi bi instrument mogao biti od pomoći državama članicama čiji su kapaciteti za odgovor na krizne situacije preopterećeni zbog žurnih i izvanrednih okolnosti, npr. zbog iznenadnog priljeva izbjeglica ili drugih velikih poremećaja. Pružanje pomoći u izvanrednim situacijama temelji se na članku 122. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Objavljeni su priopćenje za medijedokument s najčešćim pitanjima i informativni članak.

Upravljanje izbjegličkom krizom: intenziviranje postupaka vraćanja u Tursku

Komisija je danas potvrdila da Grčka radi na vraćanju 308 nezakonitih migranata u Tursku. Europska unija intenzivira djelovanja na brzom i učinkovitom vraćanju osoba koje nemaju pravo na međunarodnu zaštitu u zemlje porijekla ili tranzita. Vraćanje nezakonitih migranata koji nemaju pravo ostati u EU-u u njihove matične zemlje ili zemlje kroz koje su prošli u tranzitu, uz potpuno poštovanje temeljnih prava i načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, ključan je dio sveobuhvatnih napora EU-a da riješi pitanje migracija te osobito da smanji nezakonite migracije. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „U okviru zajedničkog akcijskog plana EU-a i Turske dogovorili smo se da ćemo ubrzati postupke vraćanja i ponovnog prihvata u Turskoj. Europska komisija pojačala je potporu suradnji na vraćanju između država članica EU-a i Turske, a današnji transfer povratnika iz Grčke u Tursku dokaz je da naši napori počinju davati rezultate. Ako se želimo uspješno uhvatiti u koštac s izazovima izbjegličke krize, moramo se vratiti uređenom upravljanju migracijskim tokovima: moramo zajamčiti da će oni kojima je potrebna zaštita tu zaštitu i dobiti, no isto tako mora biti jasno da ćemo one koji nemaju pravo na ostanak u EU‑u brzo i učinkovito vratiti.“Priopćenje za medije dostupno je ovdje

Klimatska politika: Europa priprema sljedeće korake u provedbi Pariškog sporazuma

Europska komisija 2.veljače oznanila je analizu utjecaja novog globalnog sporazuma o klimi donesenog u Parizu u prosincu 2015. na Europsku uniju. U analizi se iznose sljedeći koraci u procesu a ujedno se opisuje provedba Pariškog sporazuma u EU-u. Analizi je priložen i prijedlog da Europska unija potpiše Pariški sporazum. Glavni zaključci analize navedeni su u priopćenju za medije. Dodatne informacije o klimatskoj politici i energetskim prioritetima Komisije potražite na web-mjestu o energetskoj uniji.

Komisija i 17 država članica: jasnija vlasnička prava za međunarodne parove u Europi

Europska komisija 2.veljačedonijela je prijedloge o pojašnjavanju vlasničkih prava koja vrijede za međunarodne bračne parove ili registrirane partnere. Prijedlozima će se odrediti jasna pravila o mjerodavnom pravu u slučaju razvoda ili rastave, čime će se okončati slučajevi paralelnih i ponekad proturječnih postupaka u raznim državama članicama, primjerice o nekretninama i bankovnim računima. Ukratko, pravna situacija međunarodnih parova bit će jasnija. Budući da nije bilo moguće postići jednoglasan dogovor svih 28 država članica o prijedlogu koji je prvotno iznesen 2011., Komisija i 17 država članica koje se žele priključiti inicijativi (uključujućiHrvatsku) rad će nastaviti u okviru postupka pojačane suradnje. Priopćenje za medije dostupno jeovdje.

Javno saslušanje o maloprodajnim financijskim uslugama

Europska komisija 2.veljače prikuplja mišljenja javnosti u okviru svog rada na stvaranju jačeg europskog tržišta financijskih usluga namijenjenih potrošačima. Javno saslušanje dio je širokog savjetovanja s potrošačima i pružateljima financijskih usluga. Zelenom knjigom o maloprodajnim financijskim uslugama, koja je za komentare otvorena do 18. ožujka 2016., želi se potaknuti konkurentnost, transparentnost i mogućnost izbora za europske potrošače. Saslušanje se može pratiti uživo putem interneta.

EUROSTAT: siječanj 2016. u odnosu na prosinac 2015. – industrijske proizvođačke cijene manje za 1,0 posto i u europodručju i u području EU28

U usporedbi s prosincem 2015. u siječnju 2016. industrijske proizvođačke cijene smanjile su se za 1,0 posto i u europodručju (EA19) i u području EU28, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U prosincu 2015. cijene su se smanjile za 0,8 posto u oba područja. U usporedbi sa siječnjem 2015. u siječnju 2016. industrijske proizvođačke cijene smanjile su se za 2,9 posto i u europodručju i u području EU28. Cijelo priopćenje za medije dostupno je na internetu.