Nacionalno izvješće Standardnog Eurobarometra za Hrvatsku o, javnom mnijenju u Europskoj uniji

EB84 NR 1

Objavljeno je nacionalno izvješće Standardnog Eurobarometra za Hrvatsku – javno mnijenje u Europskoj uniji za jesen 2015.

EB84 NR 1Istraživanje u Hrvatskoj provedeno je u razdoblju od 7. do 16. studenoga 2015., na reprezentativnom uzorku građana starijih od 15 godina kojim je bilo obuhvaćeno 1008 građana. Ovo je 84. po redu izvješće Eurobarometra, a 23. po redu koje je obuhvatilo i Hrvatsku. Istraživanje u Hrvatskoj provedeno je u izbornoj godini i u trenutku kad je Hrvatska počela izlaziti iz recesije. Izim toga doga u kojem je istraživanje provedeno uvelike je obilježeno i izbjegličkom krizom.

Hrvatski ispitanici u iznadpolovičnom većinom Europsku uniju doživljavaju pozitivno, dok na prosjeku EU28 prevladava neutralan stav. Svega 12% ispitanika misli negativno o Europskoj uniji, dok je na prosjeku EU-a takvih 23% ispitanika. Od prethodnog istraživanja, broj ispitanika u Hrvatskoj koji o EU-u misle pozitivno povećao se za 4 postotna boda, dok je postotak negativno mislećih ostao jednak. Za razliku od Hrvatske, broj onih koji Europsku uniju vide pozitivno smanjio se za 4 postotna boda, za koliko je porastao broj onih koji na nju gledaju negativno.

Zapravo i hrvatski baš kao i prosječni europski ispitanici u iznadpolovičnom većinom podjednako se zalažu za jaču Europsku uniju s jedinstvenim politikama na europskoj razini. Tri petine hrvatskih građana zalaže se za proširenje, dok se proširenju protivi iznadpolovična većina ispitanika na prosjeku EU-a.

Također hrvatski ispitanici su među najoptimističnijima glede budućnosti Europske unije, pritom su znatno optimističniji od onih na prosjeku EU28 vezano za smjer u kojem se odvijaju tijekovi u EU-u. Hrvatski ispitanici kao najveći problem u Hrvatskoj vide nezaposlenost, dok na razini EU-a vide useljavanje kao najveću teškoću.

Pritom što se tiče kakvoće života u svojoj državi, hrvatski ispitanici ocjenjuju je lošom, dok prosječni Europljani kakvoću života u svojim državama u prosjeku ocjenjuju dobrom. Unatoč tomu, na idućih 12 mjeseci ne gledaju s pesimizmom ali više je onih koji ne očekuju nikakve promjene stanja nego onih koji se nadaju promjenama na bolje.

Istraživanje je obuhvatilo i poglede na gospodarska pitanja, useljavanje i borbu protiv nezakonitog useljavanja, informiranja o Europskoj uniji, ali i pitanja građanstva i nihovih životnih vrjednosti.

Hrvatima su najbitnija ljudska prava, slijede poštovanje ljudskog života i mira. Dok su prosječnim Europljanima na prvom mjestu među prvim vrjednotama mir.