Komisija započinje sa savjetovanjem o registru transparentnosti i poziva dionike na iskazivanje mišljenja o budućem obaveznom sustavu za sve institucije EU-a

European Commission 1

Komisija je 1. ožujka započela javno savjetovanje u trajanju od 12 tjedana kako bi prikupila mišljenja o trenutačnom sustavu registracije zastupnika interesa koji žele utjecati na rad institucija EU-a i o njegovu daljnjem razvoju u smjeru obaveznog registra lobista kojim bi se obuhvatili Europski parlament, Vijeće Europske unije i Komisija. Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Komisija mijenja način rada tako što se više savjetuje s dionicima te otvoreno iznosi s kim se i zašto sastaje. U tom smislu moramo ići još dalje i uspostaviti obvezatan registar kojim će se obuhvatiti sve tri institucije te osigurati potpuna transparentnost u pogledu lobista koji žele utjecati na donošenje politika u EU-u. Da bismo taj prijedlog pravilno osmislili, nadamo se da ćemo prikupiti što više mišljenja građana i dionika iz cijele Europe o tome kako trenutačni sustav funkcionira i kako bi se trebao razvijati. Transparentnija i odgovornija Europska unija svojim će građanima isporučiti bolje rezultate.“ 

Komisija potvrdila i pozdravila irsko sudjelovanje u EU-ovu programu premještanja

Komisija je danas potvrdila da će Irska u potpunosti sudjelovati u EU-ovu programu premještanja. U skladu sa svojom odlukom o sudjelovanju u okviru Ugovora iz Lisabona, Irska je 6. listopada obavijestila Komisiju da želi sudjelovati u provedbi odluka Vijeća o premještanju te o premještanju tražitelja međunarodne zaštite iz Italije i Grčke. U skladu s odredbama Ugovora, Komisija je 16. prosinca 2015. potvrdila irsko sudjelovanje u provedbi Odluke Vijeća od 14. rujna o premještanju 40 000 tražitelja međunarodne zaštite. Ujedno 1. veljače je potvrdila da i Odluka Vijeća od 22. rujna 2015. o premještanju dodatnih 120 000 tražitelja sad vrjedi i za Irsku. Program premještanja na raspolaganju je osobama koje na državno područje Italije i Grčke stignu od 15. kolovoza 2015. do 16. rujna 2017., a državljani su država za koje je prosječna stopa odobrenja zahtjeva za azil veća od 75 posto. Dodatne informacije o premještanju i trenutnom stanju premještanja koja su u tijeku potražite ovdje

Financijska stabilnost: nova pravila EU-a o središnjem poravnanju za neke ugovore o kreditnim izvedenicama

Europska komisija donijela je nova pravila kojima se propisuje da se određeni ugovori o OTC kreditnim izvedenicama moraju poravnavati posredstvom središnje druge ugovorne strane (CCP). Obvezno središnje poravnanje ključni je element reakcije na financijsku krizu, a proizlazi iz obveza koje su svjetski čelnici preuzeli na sastanku na vrhu skupine G-20 u Pittsburghu u svrhu povećanja transparentnosti i smanjenja rizika. 

Eurostat: stopa nezaposlenosti na razini EU-a najniža od svibnja 2009.

U siječnju 2016. desezonirana stopa nezaposlenosti u europodručju (EA19) iznosila je 10,3 posto, što je smanjenje u odnosu na 10,4 posto u prosincu 2015. i 11,3 posto u siječnju 2015. To je najniža stopa zabilježena u europodručju od kolovoza 2011. U siječnju 2016. stopa nezaposlenosti u području EU28 iznosila je 8,9 posto, što je smanjenje u odnosu na 9,0 posto u prosincu 2015. i 9,8 posto u siječnju 2015. To je najniža stopa zabilježena u području EU28 od svibnja 2009. U Hrvatskoj stopa nezaposlenosti u siječnju 2016. iznosila je 16,4 posto, što je smanjenje u odnosu na 16,5 posto u prosincu 2015. i 17,5 posto u siječnju 2015.