Skip to content

Jonathan Riley-Smith: Križarski ratovi

Najpoznatiji svjetski stručnjak za križarske ratove Jonathan Riley-Smith, umirovljeni profesor Sveučilišta Cambridge, u ovoj knjizi, koja je plod dugogodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada, daje sažetu povijest križarskih ratova, nudi nove spoznaje i razjašnjava brojne kontroverze

216Osvjetljava ključne ideje i ustanove koje su bile zanemarene u dosadašnjim povijesnim istraživanjima; pokazuje, kroz analizu Europskih ratnih pohoda, da križarski pokret nije bio ograničen na pohode pokrenute za povratak Svete zemlje ili za obranu tamošnje kršćanske prisutnosti nego se u raznim oblicima nastavio i kroz 18. stoljeće; detaljno definira pojam pokorničkog rata, kao oblika kršćanskog svetog rata; istražuje uzroke križarskih ratova, legitimni autoritet papinstva, novačenje i narav križarskog zavjetovanja te oprosta s njima povezanih; donosi vrlo preciznu kronologiju i kratke biografije poznatih križara.

Originalna po svojoj koncepciji, ova knjiga daje velik doprinos poznavanju križarskih ratova te svojim jasnim i sažetim iznošenjem stavova predstavlja ključan vodič kako za stručnjake tako i za najširu publiku. verbum.hr