European Commission 1

Paket odluka o povredi propisa za veljaču: Komisija djeluje zbog potpune, pravilne i pravodobne provedbe zakonodavstva EU-a na korist građana i tvrtki

Kako bi građanima i tvrtkama omogućila uživanje u svim prednostima koje donosi unutarnje tržište, Europska komisija neprestano surađuje s državama članicama i po potrebi pokreće postupke zbog povrede propisa protiv država članica koje ne poštuju europsko zakonodavstvo. Europska komisija ujedno redovito zaključuje otvorene slučajeve ako je država članica u suradnji s Komisijom riješila problem i osigurala usklađenost s europskim zakonodavstvom, zbog čega upućivanje Sudu EU-a više nije potrebno. U okviru svog mjesečnog paketa odluka o povredi propisa Komisija je ovaj mjesec donijela niz odluka, od kojih su 34 obrazložena mišljenja, 3 upućivanja Sudu Europske unije, a 108 odluke o zaključenju predmeta. Područja politika obuhvaćena odlukama su energetska učinkovitost, zaštita okoliša, promet i sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Sažetak najbitnijih odluka i podatci za kontakt nadležnih glasnogovornika i pripadajuća priopćenja za medije dostupni su u informativnom članku. Informacije o općem postupku zbog utvrđivanja povrede europskog zakonodavstva dostupne su na infografici i u memorandumu

Na kojem je stupnju digitaliziranosti vaša država? Iz novih je podataka vidljivo da je potrebno poduzeti mjere za bolje iskoristvost europskog potencijala

Europska komisija 25. veljače je oznanila Indeks digitalnoga gospodarstva i društva (DESI) za 2016.  Iz kojeg je vidljivo da su nakon što je Komisija lani objavila strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta, države članice napredovale u područjima kao što su povezivost i digitalne vještine i javne usluge. Unatoč postignutom ipak najnoviji objavljeni rezultati pokazuju da je napredak sve sporiji. Objavljeni su priopćenje za medije i najčešća pitanja.

Eurostat: godišnja stopa inflacije u europodručju povećala se na 0,3 posto

U siječnju 2016. godišnja stopa inflacije u europodručju iznosila je 0,3 posto, što je povećanje u odnosu na 0,2 posto u prosincu 2015. U siječnju 2015. stopa inflacije iznosila je -0,6 posto. U siječnju 2016. godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji iznosila je 0,2 posto, tj. bila je stabilna u odnosu na prosinac. Prošle godine stopa inflacije iznosila je -0,5 posto. U Hrvatskoj je godišnja stopa inflacije u siječnju 2016. iznosila -0,2 posto. Podatci su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje