Komisija objavljuje izvješća po pojedinim državama članicama za Europski semestar 2016.

ags 2016 highlight en

ags 2016 highlight enEuropski semestar 2016.

Europska komisija objavila je 26. veljače 2016. svoju godišnju analizu gospodarskih i socijalnih izazova u pojedinim državama članicama EU-a, tzv. izvješća po državama članicama. Ta su izvješća zapravo alat u okviru pojednostavnjenog europskog semestra za koordinaciju ekonomskih politika u svrhu praćenja političkih reformi i ranog upućivanja na probleme koje bi države članice trebale riješiti. Nakon što su u studenome objavljeni Godišnji pregled rasta za 2016. i preporuke za europodručje, u kojima su utvrđeni prioriteti na europskoj razini, u ovim se izvješćima pozornost europskog semestra premješta na nacijinu dimenziju. Izvješća će poslužiti kao osnova za raspravu s državama članicama o izboru politika njihovih nacija prije nego li u travnju donesu svoje nacionalne programe što će dovesti do izrade Komisijinih preporuka po državama članicama krajem proljeća.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „U kontekstu rastućih vanjskih rizika i povećane nestabilnosti financijskih tržišta prijeko je potrebno osnažiti temelje naših gospodarstava. Komisijinom analizom pokazano je da se reforme provode u nizu područja politika, ali napor je neujednačen. Više država članica mora biti još odlučnije u rješavanju trajnih slabosti, kao što su visok javni i privatni dug.”

Povjerenica Marianne Thyssen, nadležna za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Iako smo sad postigli najvišu stopu zaposlenosti od početka krize 2008., još uvijek je previše Europljana nezaposleno. S pomoću europskog semestra i dalje se zalažemo za podržavanje napora država članica da vrate svoje građane na radna mjesta.”

Povjerenik Pierre Moscovici, nadležan za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „U izvješćima koja je Komisija danas predstavila prikazana je najtočnija i najdetaljnija slika gospodarstava EU-a. Te će detaljne analize poslužiti kao osnova za nužan dijalog između institucija EU-a i nacionalnih nadležnih tijela ovog proljeća u očekivanju sljedećeg skupa preporuka po državama članicama. Naš primarni cilj i dalje je poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta. Budući da je oporavak EU-a i dalje krhak, Komisija poziva države članice da nastave s reformama svojih gospodarstava i ispravljanjem dugotrajnih makroekonomskih neravnoteža.”

Za 18 država članica utvrđenih u Izvješću o mehanizmu upozoravanja za 2016., kojeg su uz Godišnji pregled rasta objavili u studenomu, izvješća po državama članicama uključuju detaljna preispitivanja u okviru postupka zbog makroekonomskih neravnoteža. Grčka i Cipar trenutno su obuhvaćene programima potpore stabilnosti, nisu u ovoj fazi obuhvaćene izvješćima po državama članicama.

Sljedeći koraci

Komisija će u okviru europskog semestra nastaviti blizak dijalog s državama članicama u nadolazećim mjesecima. U ožujku će održati bilateralne sastanke s državama članicama u svrhu rasprave o izvješćima po državama članicama. Povjerenici će također posjetiti države članice kako bi se susreli s nacionalnim vladama, parlamentima, socijalnim partnerima i ostalima. Države članice dužne su u travnju predstaviti svoje nacionalne programe reformi i svoje programe stabilnosti (za države članice europodručja) ili programe konvergencije (za države članice izvan europodručja), koji obuhvaćaju javne financije. Komisija je pozvala države članice da se pri pripremi tih dokumenata temeljito savjetuju s nacionalnim parlamentima i socijalnim partnerima. Komisija će zatim u proljeće predstaviti svoje prijedloge za novi skup preporuka po državama članicama koje će biti usmjerene na ključne gospodarske i socijalne prioritete u svakoj državi članici.

Komisija će u ožujku donijeti i odluku o kategoriji postupka zbog makroekonomskih neravnoteža (MIP) za svaku državu članicu obuhvaćenu detaljnim preispitivanjima. Komisija je ove godine pojednostavnila postupak zbog makroekonomskih neravnoteža smanjenjem broja kategorija makroekonomskih neravnoteža sa šest na četiri: bez neravnoteža, neravnoteže, prekomjerne neravnoteže i prekomjerne neravnoteže s korektivnim djelovanjem.

Kontekst

Rano objavljivanje navedenih izvješća po državama članicama dio je napora u cilju pojednostavnjivanja i jačanja europskog semestra u skladu s izvješćem petorice predsjednika i koracima koje je Komisija najavila za dovršetak europske ekonomske i monetarne unije. Neki su od tih koraka započeti prošle godine, a ove godine ta se praksa potvrđuje kako bi se na samom početku europskog semestra omogućio pravi dijalog o europskim prioritetima, uključujući izazove povezane s europodručjem, i kako bi se osiguralo više vremena za dijalog s državama članicama i dionicima na svim razinama u cilju rasprave o njihovim prioritetima. U tim se izvješćima odražava i veći naglasak na zapošljavanje i socijalna pitanja koji Komisija unosi u europski semestar.

Poveznica na izvješće za Hrvatsku: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_croatia_hr.pdf