Skip to content

Izložba Mate CROate u Galeriji Zvonimir MORH-a

Mata CROata 5

Branka Hlevnjak o Mati CROati

Jedra Mate Croate plove punim vjetrom u vlastitu neizvjesnost
Inovacije u djelu Mate Croate
Jedra koja povezuju Ljude
Konceptualni pristup izložbama Kamenih jedara
Ambijentalna instalacija kamenih jedara
Kamena jedra ljubavi

foto galerija

Malo ih je, koliko mi je poznato, dok ovako na prečac prizivam u memoriju nekog od naših velikih kipara, koji su se sustavno bavili temom jedra, i koji bi, dakle, bili neka vrsta Matine predhodnice.

Već je diplomski rad Mate CROate pokazao da je riječ o izvrsnom kiparu, koji se strastveno predaje radu, koji u kamenu posvuda vidi jedra i koji je iznašao načina da su ona uvijek drugačija, nova, oblikovana na njemu svojstven način s potpuno drugom sugestijom i učinkovitošću.

Da se razumijemo, ludizam je karakteristika postmodernog doba koje upravo kako mu i riječ kazuje uzima iz modernog čistoću izraza i odbacivanje svakog viška, da bi s onim post- dozvolilo sebi jednu vrstu igre bez granica. Tako nekako vidim jedra koje u kamen urezuje, na brojne načine Mata CROata, oblikujući zapravo osjećaj, svoj odnos prema materijalu, ali i prema fizičkoj stvarnosti koja ga je nadahnula. Svijet jedara Mate CROate je bogat, od minimalističkog do raskošnog, od strogog do mekog, od pretvorbi u križ i ruke, u njedra i vedra, do oštrih sječiva i borbenih formacija. Ti su radovi puni plemenitosti i bjeline, ponosa i prkosa, ljepote i arhetipova, kojim komuniciraju ne samo sa svojom publikom nego i s tradicijom, prošlošću i budućnošću, kojima autor istražuje i propitkuje, iskrenom znatiželjom, dokle će ga dovesti ova uzbudljiva stvaralačka avantura.

Mata CROata 1

Mata CROata je svoju umjetničku misiju shvatio vrlo ozbiljno i njegov se stvaralački plam širi velikom brzinom te zahvaljujući današnjom umreženosti, već je prešao granice i zainteresirao dalekoistočne zaljubljenike u bjelinu mediteranskog kamena i u mediteransko nasljeđe koje je bremenito značenjem i važnošću, napokon i originalnim sebi svojstvenim stvarateljskim temperamentom.

Mata CROata 6Onako plošna, reljefna ta su skulpturalna djela postala već svojevrsni znakovni abecedarij, koji omogućava publici, sklonoj ovoj temi, da iščita beskrajno puno toga o čovjeku i moru, o stvarnosti i nadanjima, da “vidi” i osjeti priče koje iz kamenih jedara Mate CROate, emaniraju energijom i ljubavlju, koja je u njih ugrebena, urezana s predanošću.

Disciplinirano i vrijedno, mladi se umjetnik rano diže i dugo radi na reljefima-znakovima, postavljajući si kiparske probleme, istražujući mogućnosti, rješavajući ih inovirajući, zahvalan, kako sam kaže, uzbudljivim “putevima Gospodnjim” koji mu pružaju nadahnuće kojim “plovi punim jedrima u svijet umjetnosti”.

Urezivanje u kamen ravnih linija koje kao u crtežu imaju svoju autorsku ritmičnost, to je bila prva nakana mladog umjetnika. Crtajući na svoj način po kamenu ili točnije u kamenu, a na temu jedra, prepustio se mašti i otkrio niz nepresušnih mogućnosti, kao što to u samom crtežu i biva. Iako kamen ima svoja ograničenja u odnosu na papir kao podlogu koju povezujemo s crtežem, autor je uspio postići koliko strogu i oštru liniju toliko i sponanu unutar danih (kamenih) mogućnosti.

Ponajbolji su oni radovi koji u toj reduciranoj formi i apstrahiranim detaljima stvarnih jedara, dotiču kiparsku i likovnu suvremenost koja i ne traži doslovnost nego se otvara publici kao poziv na interaktivno oslobađanje one snage i onih osjećaja koje je umjetnik u njih prenio.

Što je inače bilo zamišljeno da se ne vidi, kada se uljepljuje kamen do kamena, kada se pazilo da ljepilo ne iscuri, mladi je autor odlučio pokazati, štoviše podrediti ideji o posolici. Uzbudljiva ideja o brodu kojem more i olujni valovi upisuju tragove, postala je ideja vodilja kojom sam umjetnik špricajući svoje umišljeno more stvara tragove te posolice, dobiva učinak koji sugerira odnos jedra, broda i mora, postižući neobične likovne efekte.

Kada se na mirnoj pućini promatraju jedrilice zadivljujuća je njihova vitkost, njihova izdužena silueta, elegancija i ljepota, kao i svojevrsni samosvjesni ponos, što plovi brzo i tiho usklađena s vjetrom u tihom paranju valova. Tu je vikost odlučio razraditi u svojim brojnim varijantama kamenih jedara Mata CROata

Nužanm i sretan spoj zanatske vještine i mašte koja odlikuje djelo Mate CROate (Mate Turića). Pred njegovim atelijerom u Vrbovcu nataložila se kamena prašina i podigla u godinu dana nivo tla za skoro pola metra, što slikovito govori o intenzivnom i marljivom radu mladog umjetnika.

Mata CROata 4CROata vrijedan, maštovit i produktivan.

Radovi Mate CROate približno jednakih visina, iste tematike, dakako različitih izraza, ona kada se slože u gustom nizu čine ambijentalno bogatu jedriličarsku flotu.

Svojom je, pak, maštovitom stvaralačkom igrom proširio zaraznu radost i užitak gledanja njegovih Kamenih jedara.

Ima puno simbolike u nazivu izložbe kojim se pokušava opisati motivacija mladog autora Mate CROate, koji je prihvatio poziv i izazov da svoja kemena jedra usmjeri na vječnu i nikad do kraja spoznatu temu ljubavi. S jedne strane, tu je kamen, koji je simbol postojanosti, čvrtoće i plemenitosti, s druge, jedra, koja je na već brojne, i čini se, neiscrpne načine oblikovao umjetnik, a koja su upravo najsnažniji simbol slobode, i napokon tu je ljubav, koja je objektivno i do sada bila ugrađena u djela Mate CROate, ali ne tako eksplicitno. Ljubav je, da se razumijemo još viši stupanj oslobađanja, ona je vrhunac slobode, u nju se uplovljava punim jedrima i ona je onaj najširi ocean (nebeski) u kojima se jedra nadimlju od suosjećanja i radosti dijeljenja.

Branka Hlevnjak