Skip to content

Ivan Bodrožić: Križni put hrvatske povijesti

780 krizni put hrvatske povijestiBodrožićjeu svaku postaju Kristova križnog puta utkao sve nedaće koje je hrvatski narod, penjući se zajedno s Kristom na kalvariju svoje povijesti, prošao od svojeg dolaska u 7. st. na ove prostore pa sve do 20. st. Na tom putu su Hrvati s Kristom posrtali i padali, s njime bili razapinjani i umirali, ali i ustali za nova uskrsna jutra i jasnija obzorja budućnosti

Budući da hrvatski hod za Kristom traje već četrnaest stoljeća, tako Bodrožić uza svaku postaju križnog puta baca pogled razmišljajući, stoljeće po stoljeće, o najvažnijim događajima hrvatske povijesti, uz nadu da će ta pobožnost uvećati bogoljubnost hrvatskoga katoličkog puka, dajući mu snagu da još vjernije slijedi Krista.

O AUTORU

Ivan Bodrožić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, rođen je 1968. godine u Svibu, kraj Imotskoga. Osnovnu školu završio je u Svibu i Splitu, a srednju u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Dvije godine filozofsko-teološkog studija pohađao je u Splitu, a daljnje je školovanje nastavio na Sveučilištu “Santa Croce” u Rimu, gdje je i diplomirao u veljači 1994., nakon čega je zaređen. Iste godine nastavlja poslijediplomski studij patrologije na Patrističkom institutu “Augustinianum” u Rimu, a 2000. godine je doktorirao.

Od 2002. godine predaje na KBF-u u Splitu, a od 2010. je zaposlenik KBF-a u Zagrebu.

Održava prigodna predavanja i vodi duhovne vježbe svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima te vjernicima laicima. Surađuje s brojnim katoličkim nakladnicima i medijima te sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavio je više teoloških studija i knjiga. knjizara.glas-koncila