Marija Feldi: Moj lampaš nije crveni

angel 1

Moj lampaš nije crveni

Marija Feldi

Moj lampaš nije crveni, jer crvena je boja krvi, nepotrebno prolivene.
Moj lampaš nije crveni, jer crvena je boja bijesa, loše kontroliranog.
Moj lampaš nije crveni.
Crvena je udarac u glavu tik prije nego što udariš tlo.
Crvene su oči i obrazi nakon suza.
Crvena je rana, ne zacijeljena.
Moj lampaš nije crni, jer crna je boja tuge.
Moj lampaš nije crni, jer crnoga su previše vidjeli, gledajući nas sa svojih oblaka, kako plačemo za njima.
Crni im je pokrivač zemlje, crni je pepeo.
Moj lampaš nije bijeli, jer bijeloga je dosta tamo gore.
Bijeli je raj i bijeli su oblaci.
I moje duše imaju dosta bijeloga.
Moj je lampaš žute boje sunca, boje sreće i igre.
Moj je lampaš plave boje mira i spokoja, zelene trave zaborava na sve osim tišine i ugode.
Moj je lampaš, na poslijetku, ljubičasti, jer to je boja jednakosti.
A svi su anđeli jednaki u mojim očima.