Orijentacijska rasprava o europskom semestru 2016. – izvješća po državama

Kolegij povjerenika održao je 26. veljače orijentacijsku raspravu o gospodarskim i društvenim izazovima država članica ali i o napretku kojeg su ostvarile u rješavanju pitanja istaknutih u preporukama po pojedinim državama za 2015. i u rješavanju makroekonomskih neravnoteža

eu com

Rasprava se odvijala u kontekstu prioriteta utvrđenih u Godišnjem pregledu rasta za 2016. i preporuci za gospodarsku politiku europodručja. Orijentacijska rasprava uslijedila je nakon rasprave u Kolegiju povjerenika koji je osnova kojom su se oznanila izvješća u pojedinim državama članicama. Za 18 država članica navedenih u Izvješću o mehanizmu upozoravanja za 2016., objavljenom u studenom, izvješća će sadržavati i rezultate detaljnih preispitivanja, u kojima se utvrđuje postoje li u tim državama makroekonomske neravnoteže. Komisija namjerava započeti dijaloge s državama članicama prije nego li se pripreme njihovi nacionalni programi reformi i programi stabilnosti (za države članice europodručja) ili programi konvergencije (za države koje nisu članice europodručja) koji se moraju iznijeti i oznaniti u travnju. Potpredsjednik Dombrovskis predstavio je rezultate današnje rasprave. Njegovo izlaganje može se pogledati ovdje.

Europska komisija održala orijentacijsku raspravu o budućnosti PDV-a u EU-u

Kolegij povjerenika održao je 26. veljače orijentacijsku raspravu o budućnosti PDV-a u Europskoj uniji. Komisija u ožujku planira iznijeti akcijski plan o tom pitanju. Sustav PDV-a potrebno je reformirati: „nepodudaranje PDV-a“, odnosno razlika između očekivanog prihoda od PDV-a i onog zaista naplaćenog PDV-a u državama članicama iznosila je 2013. gotovo 170 milijardi eura. Procjenjuje se da se samo zbog prjekograničnih prijevara godišnje na razini Europske unije gubi otprilike 50 milijardi eura prihoda od PDV-a. Zapravo postojeći sustav PDV-a istodobno je i dalje fragmentiran pa stvara znatne administrativne prepreke, osobito za MSP-ove i tvrtke koje posluju putem interneta. Ipak na sustav treba oovodobniti kako bi bio usklađen s inovativnim poslovnim modelima i tehnologijskim napretkom u današnjem digitaliziranm okruženju. Potpredsjednik Dombrovskis pročitao je zaključke Kolegija povjerenika nakon sastanka Kolegija. Izlaganje se može pogledati ovdje.

Međunarodni zračni promet: EU započeo novo zrakoplovno partnerstvo s Kinom

EU i Kina danas su službeno pokrenule projekt zrakoplovnog partnerstva između EU-a i Kine (APP), program suradnje u području građanskog (ili civilnog) zračnog prometa. Projekt će zajednički provesti Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) i kineska uprava za građanski zračni promet (CAAC). Tim petogodišnjim programom koji raspolaže proračunom od 10 milijuna eura iz EU-ova instrumenta za partnerstva, pojačat će se suradnja i međusobno razumijevanje u područjima kao što su sigurnost i zaštita okoliša, ujedno će se omogućiti kvalitetnija razmjena najboljih praksi i standarda. Sa svojih 1,4 milijardi stanovnika Kina je jedno od najbrže rastućih zrakoplovnih tržišta na svijetu i ključni partner EU-a. Komisija je u okviru Zrakoplovne strategije za Europu, donešene u prosincu 2015., predložila otvaranje pregovora o sveobuhvatnom sporazumu o zrakoplovstvu između EU-a i Kine. Takvim bi se sporazumom poboljšale veze između tih dviju regija, čime bi se zapravo naveliko olakšao trgovački i turistički protok pa i stvorile primjetne gospodarske koristi. Dodatne informacije o APP-u dostupne su ovdje.