Skip to content

Miljenko Šimpraga održao u HAZU predavanje: Inovacije i transfer tehnologije, treća misija sveučilišta

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga održao je u četvrtak 18. veljače 2016. u Knjižnici HAZU predavanje na temu Inovacije i transfer tehnologije, treća misija sveučilišta u kojemu je istaknuo da je Sveučilište u Zagrebu u proteklom razdoblju napravilo velik iskorak prema sveučilištu na kojem će inovacije uz istraživanje i izobrazbu postati njegova treća misija. Predavanje je organiziralo Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

hazu

Ivan Raos

Govereći na početku predavanja prorektor prof. dr. sc. Šimpraga podsjeto je nazočne kako se Sveučilište u Zagrebu snažno zalaže za izgradnju ovodobnog i inovativnog sveučilišta poticanjem izvrsnosti istraživanja i omogućavanjem transfera znanja u gospodarstvo. Namjera zagrebačkog Sveučilišta je postati najveće inovacijsko središte u Hrvatskoj i stup hrvatskog inovacijskog sustava, međutim da bi se to dostiglo potrebno je uskladiti principe i pravila upravljanja intelektnim vlasništvom i inovacijama unutar Sveučilišta, sustavno poticati društveno prihvatljive i transparentne oblike poduzetništva u akademskoj zajednici i komercijalizaciju rezultata istraživanja prodajom licenci ili osnivanjem tvrtki kćeri (university spin-off companies), pa i poticati poduzetničke aktivnosti studenata, jer svrha akademskog poduzetništva jačanje je utjecaja Sveučilišta u Zagrebu na gospodarski razvoj Hrvatske.

Sveučilište je zajedno s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije krajem 2014. osnovalo spin-off tvrtku Comprehensive Water Technology čija je djelatnost vezana uz obradu vode za piće i otpadne vode, što uključuje fizikalno-kemijsku analizu voda, razvoj novih tehnologija, projektiranje i nadzor ali i puštanje u pogon postrojenja za obradu voda, kao i ispitivanje kakvoće vode i gospodarenje vodama. Sveučilište je s Fakultetom prometnih znanosti u prosincu 2015. osnovalo Centar za promet i logistiku koji će se baviti razvitkom prometnog sustava i primjenom inovativnih tehničko-tehnoloških rješenja u transportu. Sveučilište također ima 27 posto udjela u tvrtki BICRO BIOCentar koja upravlja zgradom Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju biotehnologije u Kampusu Borongaj, a Senat Sveučilišta prihvatio je i osnutak tvrtke High Tech Vets zajedno s Veterinarskim fakultetom. Ujedno je Sveučilište s Gradom Zagrebom u prosincu 2015. potpisalo sporazum o novom Tehnološkom parku na Velesajmu u kojemu bi bile smještene i studentske start-up tvrtke. Sa Sveučilištem u Splitu Sveučilište u Zagrebu sredinom 2015. započelo je provoditi program postakademskog zapošljavanja, a lani je počela djelovati i Sveučilišna inovacijska mreža koju čini 14 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, partneri na projektu BISTEC, kao i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela CRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park Varaždin, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Tehnološki park Zagreb ali i tvrtke Altpro, Pliva Hrvatska, Genera i SD Informatika. Svrha tog projekta je osigurati da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj pridonese globalnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i potaknu regijski razvoj. Mreža također želi stvoriti temelje za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu potporu u svrhu jačanja inovacijskoga sustava. Zaključno je kazao u svom izlaganju prof. dr. sc. Šimpraga.

Nazočnima na predavanju obratio se i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras koji je naglašivo istaknuo značaj sveučilišta za sveukupni razvoj hrvatskog sustava izobrazbe, kao i gospodarstva i društva u cjelini. „Ponosni smo na uspjehe koje je Sveučilište u Zagrebu postiglo u realizaciji svoje treće misije (inovacijama) i nadam se da će taj trend biti uzlazan“, kazao je rektor.

Predsjednik Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU akademik Marin Hraste izrazio je zadovoljstvo suradnjom HAZU i Znanstvenog vijeća sa Sveučilištem na području inovacija i transfera tehnologija koji je podsjetio kako je baš u Hrvatskoj akademiji u studenom 2015. predstavljen Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) kojeg je osnovao Fakultet elektrotehnike i računarstva zbog povezivanja akademske i istraživačke zajednice s potrebama hrvatske industrije pa i radi komercijalizacije inovacija i unošenja novih tehnologija u industriju.

Ujedno ćemo spomenuti kako je bilo iznimno veliko zanimanje javnosti i nazočnih posjtitelja za predavanje na temu Inovacije i transfer tehnologije, treća misija sveučilišta koje je održao prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, kojeg su njegove sveučilišne kolege, baš kao i mnogi akademici, kao i mediji doživjeli kao istinsko znanstveno otkriće i osvježenje, a o čemu su mediji uvelike priopćili hrvatskoj javnosti.