Skip to content

Grupa autora: PET/CT klinička primjena

pet ct klinicka primjena slika 48145643.1Zaklada Onkologija i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) pripremili su za tisak i objavu knjigu – udžbenik “PET/CT – KLINIČKA PRIMJENA” urednika: Dr.sc. Antonije Balenović, Prof.dr.sc. Mirka Šamije, Prof.dr.sc. Renate Dobrila-Dintinjana i Prof.dr.sc. Svjetlane Grbac- Ivanković.
Udžbenik je prihvaćen od Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci gdje je nominiran za različite kolegije i predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Radi se o prvom sveobuhvatnom djelu u Hrvatskoj u kojem je ova iznimno važna dijagnostička metoda, posebice u području onkologije, vrlo iscrpno i temeljito obrađena. Uz urednike značajan doprinos kvaliteti ovog štiva dalo je trideset dvoje renomiranih domaćih i međunarodnih suradnika, specijalista nuklearne medicine, radiologije, kliničke onkologije, interne medicine, pedijatrije, dermatologije, kirurgije te inženjera fizike i biologije, kao i stručnjaka javnog zdravstva.

Ova knjiga – udžbenik osim što predstavlja veliki korak u znanstveno medicinskoj publicistici, također ima važnu ulogu u edukaciji studenata i liječnika kliničara te samim time direktan značaj u liječenju bolesnika.

Rukopis od 520 stranica, 180 fotografija i 50 tabličnih prikaza pozitivno su ocijenili i za tisak preporučili sljedeći recenzenti:
Akademkinja Vida Demarin, prof. dr. sc. Damir Dodig, prof. dr. sc. Antica Duletić Načinović, doc. dr. sc. Josip Joakim Grah, prof. dr. sc. Sergej Hojker i prof. dr. sc. Stjepko Pleština.