unnamed555

U četvrtak, 25. 2. 2016. u 19 sati u HDD galeriji otvara se izložba ČITAJ DIZAJN / MAGAZINI I ČASOPISI 90-ih i 2000-ih, grafičkog dizajnera DEJANA DRAGOSAVCA RUTE. Izložba ima za cilj na jednom mjestu predstaviti produkciju renomiranog dizajnera srednje generacije Dejana Dragosavca Rute u području časopisa i magazina, koji predstavljaju bitan dio njegovog dosadašnjeg dizajnerskog opusa tijekom gotovo puna dva desetljeća. Izložba obuhvaća radove nastale od kraja 90-ih do danas i uključuje Rutin dizajn za publikacije poput Arkzina, Godina Novih, Nomada, Libre Libere, Gordogana, Frakcije i Up&Undergrounda.

Ova izložba, uz još nekoliko drugih u sezoni 2016. u HDD galeriji adresira i problem pozicije i statusa časopisa, te općenito tiskane produkcije, želeći ukazati na mogućnosti i neke od najzanimljivijih fenomena koje je ovaj medij i ova tipologija proizvela u recentnoj prošlosti, kao i primjere današnje prakse. Izložba pripada programskoj liniji HDD galerije Studije slučajeva.

Iz teksta Maroja Mrduljaša:

Dejan Dragosavac Ruta svoj profesionalni život započinje 1994. u magazinu Arkzin. Tijekom narednih dvadeset godina radi na brojnim magazinima i časopisima u Hrvatskoj vezanima za njegovi prirodni radni, ali i svjetonazorski milje takozvane “nezavisne”, “izvaninstitucionalne” i “alternativne” kulture. (Niti jedan od tih pojmova nije dovoljno precizan, ali oni barem približno obilježavaju koordinate onog segmenta kulturnog pejzaža u Hrvatskoj na kojem Ruta djeluje.) Većina tih projekata dio je lokalne “tradicije” u kojoj su časopisi i magazini za kulturu proizvod entuzijazma i posvećenog rada urednika, suradnika, pa i dizajnera, no često su kratkog trajanja, niskog ili diskontinuiranog ritma izlaženja, razmjerno malih budžeta i “neprofesionalnih” radnih uvjeta, što sve, dakako, ima utjecaja i na metode rada, pa i na dizajn. Ti projekti su uglavnom subvencionirani i tek u manjoj mjeri ovise o tržištu, što im otvara prostor i za uredničke i za dizajnerske eksperimente. U vrijeme kada Ruta započinje svoj rad još ne postoji nikakav sustavni pregled hrvatskog grafičkog dizajna (pa niti magazina i časopisa), no više izdavačkih projekata (Pop-Express, Teka, Prolog, Novine Galerije SC, Polet…) ostavilo je znatnog traga na evoluciju izdavaštva, pa i dizajna u Hrvatskoj. Svijest o vrijednosti i ulozi tih projekata razvijat će se s vremenom, no časopise i magazine na kojima Ruta radi 1990-ih i kasnije treba promatrati i unutar konteksta te lokalne tradicije.

Ruta prva dizajnerska iskustva ali i profesionalnu afirmaciju ostvaruje u naelektriziranoj i dinamičnoj atmosferi eksponiranog i radikalnog Arkzina. Opušteniji projekti Nomada i Godina Novih poslužili su kao prilika za postupni razvoj vlastitog grafičkog jezika. Gordogan i Up&Underground su osjetljivi zadaci redizajna ili izvedbe naslijeđenih dizajna, dok je Frakcija projekt grafičkog uređenja uhodanog časopisa. U tom slijedu vrijednih kulturnih projekata, Libra Libera je dizajnerski najzanimljivija jer Ruta ima priliku za simultana tipografska, ilustratorska i tehnička istraživanja koja pronalaze i kasniju primjenu u drugim projektima, a pritom je ostvaren i žanrovski pomak u tretmanu književno-teorijskog časopisa. Časopisi i magazini su dobra prilika za povezivanje pojedinačnih dizajnerskih znanja i tehnika. Tipografska sistematičnost, te disciplina i koncentracija potrebni za rad u periodičkim publikacijama imali su utjecaja i na Rutin pristup drugim zadacima. S druge strane, iskustvo eksperimenata s plakatima i deplijanima raspoznaje se u ilustracijama i na naslovnicama časopisa i magazina. Ti transferi mogući su i zbog usporedivosti sadržaja i publike. Časopisi i magazini koje je Ruta dizajnirao obraćaju se istoj publici kao i većina njegovih ostalih radova za naručitelje iz domena vizualnih umjetnosti, civilnog društva i nezavisne kulture. No, to znači da je za slične profile projekata i naručitelja bilo potrebno osmisliti i dovoljno različit i prepoznatljiv dizajn i to u visokom ritmu produkcije. Možda je upravo taj napor da se održi ravnoteža između kontinuiranog kolanja i mutacija dizajnerskih ideja s jedne strane, te imperativ izvornosti, pa i odgovornosti prema naručitelju s druge, Ruti osiguralo vitalnost i jednu logičnu i kontinuiranu evoluciju vlastitog prepoznatljivog rukopisa.

Dejan Dragosavac Ruta rođen je 1971. u Novoj Gradiški. Pohađao Fakultet grafičke tehnologije u Zagrebu. Od 1994. do 2003. radi u Arkzinu nakon čega pokreće vlastiti studio. Dizajnirao i grafički uređivao više magazina i časopisa: Arkzin, Nomad, Godine Nove, Libra libera, Gordogan, Up&underground, Civilno društvo.hr, Frakcija… Klijenti većinom iz područja kulture i civilno-društvene scene: Multimedijalni institut, Kontejner, Platforma 9.81, Eurøkaz, SKD Prosvjeta, British Council, inicijativa Pravo na grad, za koje oblikuje kataloge, knjige, promotivne materijale, kampanje itd.

Samostalne izložbe:
— Plakati za mamu, Galerija Prozori, Zagreb (2009.)
— Kontejner – dizajn suvremene umjetničke prakse, HDD galerija, Zagreb (2009.)
— Galerija VN, 2003-2012. (2013.)
— Izgledi Arkzina (2013.)

skupne izložbe
— Zgraf (8, 9, 10, 11)
— Izložba hrvatskog dizajna (01, 02, 03, 07/8, 9/10 i 11/12)
— Zagrebački salon (31., 34., 40.)

sudjelovao u organizaciji i/ili postavu:
— Izložba tipografije u Hrvatskoj, u sklopu 34. Zagrebačkog salona (1999.)
— re: međunarodna izložba softvera, umjetnosti i igara koje reflektiraju promjene u kompjuterskoj kulturi (2001.)
— Type Directors Club 23 (2004.)
— Sloboda stvaralaštvu! (2007.)
— Pravo na grad, Rijeka/Zagreb/Beograd/Poreč (2009/10.)
— Frakcija 1996. – 2010., HDD galerija (2010.)
— Nezavisni prosori – prostori nezavisnih (2015.)

Postav izložbe: Dejan Dragosavac Ruta, Marko Golub
Grafički dizajn: D. D. Ruta
Tekstovi: Maroje Mrduljaš, Marko Golub
Special thanks: Oleg Šuran, Miranda Veljačić

Organizacija
Hrvatsko dizajnersko društvo / HDD galerija
Boškovićeva 18, Zagreb
www.dizajn.hr

Voditelj galerije: Marko Golub

Leave a Reply